Domžale dobile Demenci prijazno točko

Demenci prijazne točke, ki so del projekta »Za demenci prijazno skupnost«, se odpirajo na različnih mestih, namenjene pa so tako ozaveščanju, kot tudi pomoči dementnim osebam, ki ob pomoči tovrstnih prijaznih točk lahko ostanejo dlje časa aktivne v domačem okolju.  Demenci prijazne točke so namenjene tudi svojcem dementnih oseb, ki se ob prvem srečanju z zahrbtno boleznijo v družinskem krogu, običajno ne znajdejo najbolje in ne vedo kako z dementno osebo ustrezno ravnati.

V sodelovanju z Društvom Spominčica so v Domu upokojencev Domžale v torek, 22. maja 2018, odprli »Demenci prijazno točko.« S staranje prebivalstva se soočamo z različnimi izzivi, eden izmed njih je tudi demenca. Zato je namen Demenci prijaznih točk ozaveščati javnost o tej bolezni možganskih celic in pomagati osebam z demenco in njihovim svojcem ter izvajati usposabljanja za zaposlene v tistih poklicih, ki lahko pridejo v stik z osebo z demenco. V Sloveniji za posledicami bolezni trpi več kot 32 tisoč bolnikov in njihovih svojcev.  Nujno je sodelovanje vseh, kot ključni pogoj  za uspešnejše obvladovanje demence. Demenci prijazno točko v Domu upokojencev Domžale sta  odprli univ. dipl. ekon. Štefanija Lukič Zlobec, predsednica Društva Spominčica ter mag. Nataša Zalokar, direktorica Doma upokojencev Domžale. Odprtja točke se je udeležila tudi podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec. S tem se je Dom upokojencev Domžale pridružil skupini, ki izpolnjuje kriterije za vzpostavitev demenci prijazne točke.

Demenci prijazne točke so vzpostavljene v javnih prostorih, ki izpolnjujejo predpisane kriterije in so zato ustrezno označeni. Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati demenci prijazne točke, so ustrezno usposobljeno osebje s področja demence, znak DPT je jasno viden, na vidno mesto pa mora biti postavljeno informativno gradivo o demenci in načinih pomoči. Združenje Spominčica, ki strokovno vodi in koordinira projekt, za uslužbence organizira usposabljanja. Zaposleni lahko najbolj prispevajo k aktivnemu življenju oseb z demenco in njihovemu občutku sprejetosti.

V Domu upokojencev Domžale se nahaja Demenci prijazna točka.

Točka je namenjena osebam z demenco, njihovim svojcem ter vsem zaposlenim, kot tudi vsem ostalim v skupnosti, kjer se točka nahaja. Zaposleni na točki nudijo informacije, kako prepoznati prve znake demence, kako komunicirati z osebami z demenco in kam jih usmeriti po nadaljnjo pomoč, ko se osebe izgubijo in ne vedo, kje so. Zato je osebje na točki  za to predhodno usposobljeno in ima vse potrebne informacije. Namen te ozaveščenosti in informiranosti, je pomoč osebam z demenco in svojcem, da s skupno podporo spodbujamo njihovo samostojnost in poskrbijo za ohranjanje njihovega dostojanstva. Le s skupnim sodelovanjem bodo lahko osebe z demenco ostale čim dlje doma, kar je tudi priporočilo Alzheimer Europe, katere članica je Spominčica-Alzheimer Slovenija.

»Številne osebe z demenco občutijo spremembo svoje vloge in položaja v družbi. Ohranjanje dostojanstva in aktivne vloge v skupnosti ter spoštovanje, so ključni dejavniki ohranjanja samostojnosti in integritete oseb z demenco, pa tudi zmanjševanja stigme,« je pojasnila predsednica Spominčice Štefanija Lukič Zlobec.

Demenci prijazno točko sta odprli univ. dipl. ekon. Štefanija Lukič Zlobec in mag. Nataša Zalokar.

»S pomočjo podpore skupnosti lahko osebe z demenco ostanejo dlje časa aktivne in v domačem okolju. Zato je ključnega pomena zagotoviti demenci prijazno okolje, saj v takšnem okolju osebe z demenco lahko živijo kakovostno in samostojno, prispevajo k skupnosti, živijo varno, dobijo podporo, pomoč in razumevanje, ohranjajo svojo socialno mrežo, dostopajo do storitev, ki so jih vajene in jih potrebujejo. V ta namen vzpostavljamo Demenci prijazno točko tudi v našem domu upokojencev,« je dejala direktorica Doma upokojencev Domžale mag. Nataša Zalokar.

V kulturnem programu na odprtju Demenci prijazne točke so nastopile delavne terapevtke in oskrbovanke doma. Mici Jenc, ki je nekaj dni nazaj praznovala svoj 90. rojstni dan, je prebrala dve pesmice iz svojih šestih zbirk pesmi, na koncu pa je še prešerno zaigrala na frajtonarico.

Nalepko, na kateri so trije cvetovi Spominčice z napisom Demenci prijazna točka, so nalepili na vhodna vrata Doma upokojencev Domžale, tako da je vidna vsem.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi