Ali ste vedeli, da je vsakemu 16. mladoletniku ime Luka ali Jan?

Med prebivalci Slovenije je 17 % otrok (mladoletnih oseb). Tri četrt jih živi z obema staršema. Vsakemu 16. mladoletniku je ime Luka ali Jan, vsaki 18. mladoletnici pa Sara ali Nika.
Organizacija združenih narodov šteje za otroke vse mladoletne osebe. Teh je med prebivalci Slovenije 17 % (po stanju na 1. januar 2011).

Vir: Statistični urad Slovenije (www.stat.si)

Tri četrt otrok živi skupaj z obema staršema, od tega 56 % s starši, ki so poročeni, 18 % pa s starši, ki niso poročeni (zunajzakonska skupnost). Otrok, ki živijo z enim ali obema starima staršema, je malo, manj kot pol odstotka. Tri četrt otrok živi z vsaj enim bratom ali sestro

Otroci v Sloveniji so stari povprečno 8,8 leta. V dveh tretjinah družin, ki jih sestavljajo eden ali oba starša in vsaj en mladoletni otrok, živita najmanj dva otroka. Tako tri četrt otrok, ki živijo z vsaj enim od staršev, živi tudi z vsaj enim bratom ali sestro.

»V šolo radi hodimo …«

Približno tri četrt predšolskih otrok je vključenih v vrtce, od tega 3 % v zasebne vrtce. V zadnjih dvajsetih letih se je vključenost predšolskih otrok v vrtce povečala za 25 odstotnih točk. V običajno osnovno šolo ali v osnovne šole in zavode s prilagojenim programom je vključenih 98 % otrok v starosti 6−14 let, od tega jih v višji razred vsako leto napreduje več kot 99 %. Srednjo šolo obiskuje približno 94 % 15−17-letnikov; večinoma so vključeni v srednje tehniško ali drugo strokovno ali srednje splošno izobraževanje.

Odraščanje z računalnikom

Skoraj 99 % otrok, starih 10 ali več let, redno uporablja računalnik, le malo manj jih redno uporablja internet. Otroci pridobivajo znanje za uporabo računalnika in interneta v največji meri povsem neformalno, bodisi samostojno s praktičnim delom bodisi s pomočjo prijateljev in sorodnikov. Veliko tovrstnega znanja pridobijo tudi v šolah. Internet najpogosteje uporabljajo za pošiljanje in prejemanje elektronske pošte, za sodelovanje v družabnih omrežjih in za pridobivanje znanja v spletnih enciklopedijah. Več kot 95 % otrok ima mobilni telefon.
 

Komentarji uporabnikov
Tagi