Aktivna priprava na upokojitev v občini Domžale

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, v sodelovanju z lokalnim partnerjem Medgeneracijskim društvom Jesenski cvet izvaja projekt z naslovom »Učinkovita komunikacijska platforma – osnova mreže prostovoljstva med zaposlenimi v podjetjih, javni upravi in nevladnih organizacijah«, katerega aktivnosti so namenjene Aktivni pripravi na upokojitev, za osebe ki so v procesu priprave na upokojitev.

Projekt je bil ustvarjen kot odmev na projekt Učinkovita komunikacijska platforma za mreženje med NVO in gospodarstvom kot strategija za večjo vključenost zaposlenih v prostovoljske aktivnosti.«, ki se je izvajal v letu 2011 in je bil namenjen krepitvi družbene odgovornosti organizacij in skupin zaposlenih, ki se v procesu odhoda v upokojitev pripravljajo na aktivno življenje v tretjem obdobju življenja.

Proces aktivne priprave na upokojitev je zasnovan kot delo v pogovorni skupini, ki jo vodita dve usposobljeni voditeljici-prostovoljki, z namenom srečevanja in druženja ob pogovornih temah, pomembnih za kvalitetno preživljanje življenja v času upokojitve.

Skozi 8 srečanj, ki trajajo uro in pol in se odvijajo vsak teden, ob istem času, v isti skupini ljudi ter na istem kraju, se člani skupine v pogovorni skupini strukturirano pogovarjajo o temah, povezanih z aktivnostmi, ki osmišljajo naše življenje, še posebej v obdobju vstopa v novo obdobje življenja, v čas upokojitve.

Pogovorne teme so aktualne, prepletene z zanimivostmi iz prakse ter ozaveščajo vse nas o tem obdobju, o možnih aktivnostih, prostovoljskem delu, krepitvi solidarnosti, medgeneracijskem povezovanju, zdravem načinu življenja ter o graditvi in krepitvi povezav z ljudmi, ki so nam pomembni.

Projekt ozavešča ljudi o možnih oblikah aktivnega preživljanja prostega časa v organizacijah, ki nudijo številne aktivnosti in priložnosti sodelovanja, z namenom povezovanja in druženja kot tudi krepitve prostovoljskega dela.

Projekt je pripravila Zveza društev za socialno gerontologijo in se izvaja v sodelovanju z lokalnimi društvi MD Jesenski cvet v Domžalah in MDS Drava v Mariboru ter partnerji v gospodarstvu in negospodarstvu, med katere so tudi Tosama d.d., Dom upokojencev Domžale…

Projekt je financiran s strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo.

Avtor: Petra Cerinšek, univ.dipl.socialna delavka, Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije
 

Komentarji uporabnikov
Tagi