Župnija Vir praznuje 20 let

V neposredni bližini Domžal, na levem bregu Kamniške Bistrice, so nekdaj obstajale tri vasice: Količevo, Vir in Podrečje. Prodnato področje, ki so mu rekli tudi »gmajna«, je bilo dokaj nerodovitno in pogosto ga je poplavljala Kamniška Bistrica. Ta delček nerodovitne zemlje so v zadnjih štiridesetih letih poselili ljudje skoraj iz cele Slovenije. Delo so dobili v bližnjih tovarnah, svoja stanovanja pa so si zgradili na bližnjem produ. Iz nekdanjih majhnih vasic so tako pridni ljudje naredili prava naselja, ki so po prihodu »od vsepovsod – za kruhom« postala njihov dom. Ta delček naše dežele je klical tudi po duhovni oskrbi, še zlasti, ker je bila cerkev v Dobu premajhna in nekdanja magistralna cesta skoraj neprehodna. To stisko je najbolj poznal takratni dobski župnik Vlado Pečnik, ki je pri cerkveni in civilni oblasti sprožil ustrezne postopke za ustanovitev župnije. Pokojni ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar je zato leta 1995 poslal v Dob kaplana Jožeta Tomšiča z nalogo, da Vladu Pečniku pomaga v dobski župniji in da skupaj pripravita vse potrebno za ustanovitev nove župnije.

V odgovor na znamenja časa je takratni nadškof in kardinal Franc Rode, modro odločil in 28. junija 1998 ustanovil župnijo Vir. Kakor pred leti svoje domove, so že leta 1997 postavili začasno leseno kapelo, kjer so se celih enajst let zbirali k bogoslužju. Zavetnik župnije je sveti Jožef, zavetnik vesoljne Cerkve in slovenskih dežel, vzornik mož in fantov, zavetnik družin in priprošnjik v zadnji uri.

Na Viru pri Domžalah – eni izmed mlajših župnij v ljubljanski nadškofiji, ki je posvečena svetemu Jožefu, so v četrtek, 28. junija 2018, praznovali 20-letnico župnije zavetnika Svete družine. Sveto mašo je ob somaševanju Aleksandra Ureka, Jurija Ferleža, Boštjana Gučka in Pavla Juhanta daroval upokojeni ljubljanski nadškof msgr. mag. Alojz Uran. Da je bilo še bolj slavnostno, je s pesmijo poskrbel Mešani pevski zbor župnije Vir, pod vodstvom zborovodkinje Mete Prelovšek in organista Boštjana Černeta.

Med mašo je upokojeni ljubljanski nadškof msgr. mag. Alojz Uran blagoslovil tudi nov križ ob oltarju, ki je namenjen bogoslužju in procesijam. Sicer je bilo v virski cerkvi praznično že od ponedeljka, ko je sveto mašo daroval župnik Tomaž Prelovšek, v torek župnik Pavel Okoliš ter v sredo župnik Jože Tomšič, ki je bil tudi župnik na Viru v času gradnje cerkve in kar nekaj let po gradnji.

Slavnostno se je po sveti maši dogajalo tudi na ploščadi pred cerkvijo, kjer so farani med kramljanjem ob pecivu in napitkih obujali spomine na začetek gradnje ter na sedanje življenje v farni skupnosti.

Župnija Vir pri Domžalah od leta 1998

V zadnjih tridesetih letih je iz sorazmerno majhnih vasi Vir in Količevo, ki so nekoč štele kakšnih 500 duš, nastalo pravo naselje, ki ima sedaj že več kot nad 3.400 prebivalcev. Župnijska cerkev v Dobu je iz tega razloga postala, zlasti ob praznikih, premajhna. Mnogi verniki so se torej usmerjali v druga župnijska središča, mnogi pa so tudi opuščali nedeljsko sveto mašo in prakso krščanskega življenja. Naselja Vir in Količevo, ki sestavljata župnijo Vir pri Domžalah, sta bila zaradi izredno prometne ceste Ljubljana-Celje skoraj odrezani od župnijskega središča v Dobu. Verniki iz omenjenih dveh naselij so zato iskali varnejše poti za udeležbo pri svetem bogoslužju, verouku in drugih verskih dejavnostih. Mnogi med njimi so zato zahajali v Jarše, Domžale in Radomlje. Le del vernikov je kljub neugodnim cestnim razmeram še naprej prihajal v župnijsko cerkev v Dobu. Močni pastoralni razlogi, zlasti blagor duš, so narekovali, da so že v preteklih letih skrbeli za prevoz otrok k verouku, šmarnicam in drugim župnijskim dejavnostim v Dob. Prav tako so se trudili za oskrbo bolnih in ostarelih onstran prometnice Ljubljana-Celje.

Ustanovitev župnije

Julija 1997 so v najem vzeli prazno hišo na Bukovčevi 45 na Viru, kjer so uredili tudi stanovanje za duhovnika, na vrtu pa v avgustu 1997 postavili začasno leseno kapelo. V njej so imeli vsak dan sveto mašo, kjer so podeljevali tudi zakramente. Prav zaradi tega je bila kapela razglašena kot začasna župnijska cerkev. Slovesno je bila župnija svetega Jožefa na Viru pri Domžalah ustanovljena in razglašena v nedeljo, 28. junija 1998. Župnijo je ustanovil in slovesnost tudi vodil tedanji nadškof metropolit dr. Franc Rode.

Avtor: Miro Pivar; Foto: Miro Pivar; Video: Miro Pivar, Viktor Svetlin

Komentarji uporabnikov
Tagi