Župan Moravč zaradi novih primerov okužb s koronavirusom odredil stroge ukrepe

Ker so se v občini Moravče znova pojavile okužbe z novim koronavirusom Covid-19, je župan Občine Moravče dr. Milan Balažic za zaščito zdravja občank in občanov odredil obvezno nošenje mask v vseh zaprtih javnih prostorih, prepovedal vsakršno javno zbiranje, zaprl Občino Moravče za fizične osebe in zaprl notranje prostore gostinskih lokalov. 

Zaradi novih okužb s koronavirusom Covid-19 je župan Občine Moravče dr. Milan Balažic izdal odredbo za zaščito zdravja občank in občanov in sicer na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 41. in 45. člena Statuta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine  Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96, 7/98). Ta določa:

  1. Nošenje mask je v vseh zaprtih javnih prostorih obvezno. Prav tako je obvezna uporaba razkužil za roke.
  2. Prepovedano je vsakršno javno zbiranje: odpovedane so vse javne prireditve, kulturne prireditve, športna tekmovanja in treningi, občni zbori in podobno; zasebne zabave so prepovedane; odpovedane so maše in drugi cerkveni dogodki; na pogrebih je lahko prisotnih največ 15 ljudi; tržnica ostaja odprta ob upoštevanju varnostnih ukrepov in najmanj 1,5 metra razdalje med ljudmi.
  3. Občina Moravče je zaprta za fizične osebe. Dovoljen je dostop po predhodni najavi in v nujnih primerih. Najavite se lahko na telefon (01) 724 71 40 ali na naslov obcina@moravce.si. Pravno svetovanje je odpovedano. Varuh pravic občanov do nadaljnjega ne deluje.
  4. Notranji prostori lokalov so zaprti. Delujejo lahko le zunanje terase, kjer je treba upoštevati varno razdaljo.

Župan je vse občanke in občane občine Moravče naproša, da strogo upoštevajo navedene ukrepe: “Le tako bomo skupaj spet premagali nevarni virus in njegovo širjenje. Izvajanje odredbe bodo nadzorovali delavci Medobčinskega inšpektorata, pripadniki Civilne zaščite in policija.”

Odredba velja takoj in velja do 31. julija 2020.”

Miha Ulčar; Foto: arhiv domžalca

 

Komentarji uporabnikov
Tagi