Znamo ločevati odpadke?

Ločevanje odpadkov nam je že lepo prešlo v navado, kljub temu pa se še vedno vsakodnevno pojavljajo dileme, v kateri zabojnik spada določen odpadek in kaj narediti z odpadki, ki jih ne moremo odložiti v zabojnike. V ta namen so v Javnem komunalnem podjetju Prodnik pripravili letak z osnovnimi informacijami o pravilnem ločevanju odpadkov.

Poleg navodil o ločevanju odpadkov so na letaku tudi informacije o tem, katere odpadke lahko pripeljemo v center za ravnanje z odpadki.

Letak si lahko preberete in ga natisnete tukaj.

Zakaj je ločevanje odpadkov pomembno?

Še vedno večkrat slišimo vprašanje, zakaj je sploh potrebno ločeno zbiranje odpadkov in kaj se v resnici zgodi z ločeno zbranimi odpadki. Z ločevanjem odpadkov ohranjamo naše okolje – ohranjamo naravne vire, zmanjšujemo porabo energije in emisije toplogrednih plinov v okolje, poleg tega pa zmanjšujemo število odlagališč, ki zelo obremenjujejo okolje.

Večina ločeno zbranih odpadkov se ponovno uporabi

Ločeno zbrani odpadki ne končajo na enem kupu, kot še vedno pripomni marsikateri dvomljivec, ampak jih (ločeno po vrstah) od komunalnih podjetij prevzamejo za to pooblaščena podjetja, ki poskrbijo za ustrezno nadaljnje ravnanje in predelavo.

Ločeno zbrano embalažo najprej razvrstijo glede na material (tetrapake, pločevinke, plastenke, vrečke itn.), nato pa jih predajo v ponovno predelavo. Iz plastične embalaže nato nastanejo različni izdelki – ohišja za vžigalnike, kemične svinčnike, preproge, cevi, vrečke… Pločevinke predelajo v nove pločevinke, tetrapake pa razstavijo na različne sestavine, ki jih uporabijo za nove izdelke ali za ustvarjanje energije. V ponovno predelavo se vrneta tudi papir in steklo, iz česar naredijo nove papirnate in steklene izdelke.

Ločeno zbrani biološki odpadki so v kompostarni predelani v kakovosten kompost.

Odpadno elektronsko opremo razstavijo na dele in jih reciklirajo.

Ločeno zbrane nevarne odpadke predelajo v sekundarno gorivo za cementarne (olja in razredčila), nekatere sežgejo (zdravila, sredstva za zaščito rastlin), kisline nevtralizirajo, baterije pa predelajo.

Vsak izmed nas prispeva svoj delež

Vsak izmed nas ustvarja odpadke, zato je prav, da tudi vsak izmed nas poskrbi za čim manjši vpliv odpadkov na okolje. Z ustvarjanjem čim manjše količine odpadkov in vestnim ločevanjem lahko poskrbimo, da naši odpadki v čim manjši meri obremenjujejo okolje.

Komentarji uporabnikov
Tagi