Zgrajena manjkajoča kanalizacija v Nožicah

Pred kratkim se je v Nožicah zaključila gradnja manjkajoče fekalne kanalizacije v južnem delu naselja. V okviru te investicije je Občina Domžale obnovila tudi javno vodovodno omrežje ter razširila in preplastila del Gostičeve ceste, ki poteka skozi naselje.

Kot so nam sporočili iz Občine Domžale, se novozgrajeni fekalni kanali se povezujejo na primarni kolektor, ki teče ob Kamniški Bistrici. Skupaj z gradnjo kanalizacije je potekala tudi rekonstrukcija javnega vodovodnega omrežja. Po končani gradnji javne kanalizacije je bil zamenjan tudi nosilni ustroj obstoječih kolovoznih poti. Vrednost celotne investicije znaša 150.000 EUR, so še sporočili iz Občine Domžale

Krajevna skupnost Homec – Nožice se ob tej priliki zahvaljuje vsem krajanom Nožic in Homca za potrpežljivost, še posebej pa vsem lastnikom zemljišč, ki so omogočili, da je bil projekt kanalizacije v Nožicah uspešno izveden v celoti ter razširjen in na novo preplasten del Gostičeve ceste. Prav tako se zahvaljujejo Oddelku za investicije Občine Domžale za uspešno izpeljan projekt.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: KS Homec-Nožice, Miha Ulčar, Občina Domžale
Komentarji uporabnikov