Video-prometni kotiček: Vožnja skozi zgodovinsko – prvo krožišče v občini Domžale

Radomeljsko krožišče je elipsaste oblike in ima eno veliko posebnost – leta 2006 je bilo zgrajeno kot prvo v krožno križišče v občini Domžale v samostojni Sloveniji in je še danes edino v naši občini. Je enopasovno, s štirimi ločenimi uvozi in izvozi.

Dobrih trinajst minut smo snemali radomeljsko krožišče ob povprečni gostoti prometa, opaziti je dobro pretočnost, videti pa je tudi izjemno discipliniranost praktično vseh voznikov in vozil, ki so se v času snemanja zapeljala skozi omenjeno krožišče.

Snemanje je potekalo ob povprečni gostoti prometa, v tem času pa se je skozenj peljalo kar lepo število vozil. Večjih prekrškov ni opaziti, ravno nasprotno, lahko bi dejali, da je promet v času snemanja potekal gladko in brez posebnosti, česar pa si vsi udeleženci v prometu vedno lahko samo želimo.

Ste vedeli?
Radomeljsko krožišče je bilo prvo krožno križišče v občini Domžale po osamosvojitvi in je zaenkrat še vedno edino v domžalski občini. Staro radomeljsko križišče, s prednostno cesto v smeri Preserje-Škrjančevo-Preserje, je leta 2006 zamenjalo novo krožno križišče – krožišče oz. "rondo". Staro križišče je bilo prizorišče ne malega števila nesreč in prometnih zamaškov v času prometnih konic, pred devetimi leti pa je občini Domžale, po večletnih usklajevanjih, uspelo komunalno in prometno urediti središče Radomelj. Gradbena dela so potekala skozi celo poletje, rezultat večletnih pogajanj in naporov je sedanje elipsasto krožišče in vaški park z mlinskimi kamni, spominski park padlih borcev pa se je istega leta s centra Radomelj preselil na radomeljsko pokopališče. Radomeljsko krožišče je bilo prvo in zaenkrat je še vedno edino tovrstno v domžalski občini. Vsekakor je bila odločitev občine Domžale pred devetimi leti več kot pravilna in bi jo lahko izpostavili kot primer dobre prakse in posrečeno prometno ureditev.

Kako voziti v krožišču?
1. Na krožnem križišču mora biti promet s prometno signalizacijo urejen tako, da ima voznik na vozišču krožnega križišča prednost pred voznikom, ki se vključuje na to vozišče.
2. Voznik, ki zapelje na krožno križišče, katerega vozišče ima dva ali več prometnih pasov, se razvrsti na notranji prometni pas in na ta način omogoči vključitev v promet na križišču tudi drugim voznikom, razen če zapušča križišče na najbližjem izvozu ali mu prometna ureditev ali prometna situacija tega ne dovoljuje.
3. Pri vključevanju na krožno križišče po smernem vozišču, ki ima dva prometna pasova, se vozilo na desnem prometnem pasu razvrsti na zunanji prometni pas, vozilo na levem prometnem pasu pa na notranji prometni pas, vozišča krožnega križišča.
4. Preden zapusti križišče iz prejšnjega odstavka, se mora voznik razvrstiti na zunanji prometni pas, razen na izvozu, na katerem je s predpisano prometno signalizacijo dovoljeno zavijanje desno tudi z notranjega prometnega pasu.
5. Na izvozu s krožnega križišča, na katerem je dovoljeno zavijanje desno tudi z notranjega prometnega pasu, mora biti zunanji prometni pas namenjen izključno zavijanju desno.

Vir: Zakon o varnosti cestnega prometa (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200856&stevilka=2345)

Pomagajte nam pri ustvarjanju prometnih video prispevkov
Imate predlog, poznate (ne)posrečeno prometno ureditev? Si želite ogledati promet v točno določenem križišču, krožišču, ulici, morebiti ozko grlo v času prometnih konic … Pomagajte nam in svoj predlog z lokacijo, zgodbo in okvirno uro snemanja sporočite na uredništvo: info@domzalec.si, mi pa se bomo potrudili in posneli dogajanje v prometu na različnih lokacijah v občini Domžale in okolici ter ga pokomentirali na našem spletnem portalu.

Avtor: Uroš Juračič; Video: Peter Kristan
Komentarji uporabnikov