Velika noč je praznik upanja in veselja. Aleluja!

Danes je velika noč. To je največji praznik krščanstva, ko se spominjamo največjega čudeža in temelja naše vere, ki je Jezusovo vstajenje od mrtvih. Ob 6.30 uri zjutraj se v "Božjem" grobu prične vstajenska procesija z Najsvetejšim. Ne moremo si predstavljati slovenske velike noči brez velikonočne procesije, ki je izpoved vere v vstalega Kristusa. Za kristjane je to doživetje, ki ga obogati in okrepi. Tudi v Domžalski župniji je izpred cerkve Marije Vnebovzete na velikonočno nedeljo, 16. aprila 2017, potekala Vstajenjska procesija, ki so se je udeležile narodne noše, pevci cerkvenega pevskega zbora, skavti, nosilci bander, ministranti, duhovniki in duhovni pomočniki ter farani, ki so s pesmijo in molitvijo v dolgi procesiji oznanjali Vstalega Kristusa, pritrkovalci pa so iz cerkvenih zvonov izvabljali velikonočne pritrkovalske melodije, ki so spremljale procesijo.

Velikonočni procesiji pravimo tudi vstajenjska procesija, ker se začne z obredom vstajenja pri Božjem grobu pred izpostavljenim Najsvetejšim. Procesijo opravijo na velikonočno jutro, pred slovesno mašo ponekod pa tudi v soboto zvečer po maši velikonočne vigilije. Duhovnik in njegovi sodelavci, diakoni in ministranti, gredo k Božjemu grobu, tam pokleknejo in skupaj z verniki tiho počastijo Najsvetejše. Ko duhovnik Najsvetejše pokadi, ogrnjen z velumom, odstrani z monštrance tančico, in obrnjen k ljudem trikrat zapoje aleluja, vsakokrat više. Zbor in ljudstvo trikrat odpoje. Procesija se začne z vstajenjsko pesmijo "Zveličar naš je vstal iz groba", zatem procesija krene iz cerkve in se razvije po krajevni navadi. 

V Domžalah običajno procesija krene mimo gasilskega doma Stob-Depala vas, mimo Kulturnega doma Franca Bernika in nazaj na Goričico v cerkev, kjer se začne slovesna vstajenjska sveta maša. Na podeželju so velikonočne procesije veliko bolj veličastne kot v mestih, kjer so možnosti omejene. Ko se procesija vrne v cerkev, zapojejo zahvalno pesem. Po blagoslovu z Najsvetejšim pevci zapojejo »Raduj se, Kraljica nebeška,« zatem pa se nadaljuje slovesna sveta maša.

In kot je dejal domžalski župnik mag. Klemen Svetelj: "Velika noč je praznik upanja in veselja, ki ga kristjani izražamo z vzklikom ALELUJA. Tega vsem faranom želim v obilju, predvsem bolnim, ostarelim in kakor koli preizkušenim."

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar
Komentarji uporabnikov