V Študi in okolici bodo kmalu lahko bolj mirno spali, saj mora Publikus odstraniti bale z odpadki

Zgodba glede novega odlagališča odpadkov v Študi se po vsej verjetnosti počasi zaključuje. Potem, ko je Inšpekcija RS za okolje in naravo IRSOP po opravljenem izrednem inšpekcijskem pregledu z ukrepom prepovedala nadaljnje dovažanje in skladiščenje odpadkov in odredil postavitev fizičnih preprek, da bo onemogočen nenadzorovan dostop do odpadkov nepooblaščenim osebam, naj bi po naših informacijah inšpektorat izdal tudi odločbo, da mora Publikus v roku 15 dni po vročitvi odločbe odstraniti bale z odpadki iz tega zemljišča, kar je bila tudi ena izmed zahtev civilne iniciative, ki se je formirala, potem ko so krajani ugotovili, da v njihovi neposredni bližini nastaja novo odlagališče odpadkov.

Na našem portalu redno spremljamo dogajanje in aktivnosti v zvezi z novonastalim odlagališčem za odpadke v Študi, ki je združil krajane Štude, Šentpavla in Male loke v civilno iniciativo, ki je od pristojnih institucij zahtevala določene ukrepe, predvsem v smeri, da se prepove nadaljnje dovažanje bal z odpadki na zemljišče v Študi in odvoz že skladiščenih bal na drugo lokacijo, ker na tem prostoru ne dovolijo nobenega deponiranja odpadkov, zemljišče pa naj se povrne v prvotno stanje.

Največja bojazen oziroma strah krajanov je, da bi prišlo zaradi požara (samovžiga ali požiga) do ekološke katastrofe, prav tako pa se skladiščene bale z odpadki nahajajo na vodovarstvenem območju. Pri tem je potrebno dodati, da se v neposredni bližini nahajata tudi Petrolova bioplinarna in Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik.

Civilna iniciativa je nastala potem, ko so krajani Štude, Šentpavla in Male loke ugotovili, da se v njihovi neposredni bližini nahaja novo odlagališče odpadkov.

V reševanje omenjene problematike se je aktivno vključila tudi Občina Domžale, ki je od pristojnih institucij in od družbe Publikus d.d. zahteval določena pojasnila v zvezi z namero, vrsto odpadkov in pridobljenih soglasij pristojnih institucij. Obenem je župan Toni Dragar odredil tudi izvajanje požarne, ki jo izvajata Center za zaščito in reševanje Domžale in Gasilska zveza Domžale. Na Občini Domžale v zvezi z omenjeno problematiko aktivno sodelujejo tudi s civilno iniciativo ter predsedniki krajevnih skupnosti.

Prejšnji teden smo na našem portalu pisali, da je Inšpekcija za okolje in naravo IRSOP opravila dva izredna inšpekcijska pregleda, na podlagi katerih so ugotovili izvor neprijetnih vonjav iz bioplinarne Ihan, ki je od družbe KOTO d.d. prejela v obdelavo odpadek – substrat, neposredno po toplotni obdelavi, zaradi česar je pri prečrpavanju prihajalo do močnejšega izhlapevanja in neprijetnih vonjav. Prav tako je bilo s strani inšpektorata prepovedano nadaljnje dovažanje in skladiščenje odpadkov na tej parceli in na sosednjih parcelah. Inšpektorica je odredila tudi fizične prepreke, da ne bo mogoč nenadzorovan dostop do odpadkov nepooblaščenim osebam.

Po naših informacijah naj bi naj bi bila sedaj s strani inšpektorata izdana še odločba, da mora Publikus v roku 15 dni po vročitvi odločbe odstraniti bale z odpadki iz tega zemljišča.

Miha Ulčar; Foto: Arhiv Domžalca

Komentarji uporabnikov
Tagi