Učenci s posebnimi potrebami z gledališkimi predstavami gostovali na odru Kulturnega doma Franca Bernika Domžale

Osnovna šola Roje je v sodelovanju z Društvom defektologov Slovenije, LMDR sekcijo, v četrtek, 27. in v petek, 28. marca 2014, v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale organizirala 5. republiško srečanje gledaliških skupin OŠPP. Na srečanju je sodelovalo 13 gledaliških skupin iz celotne Slovenije. S prireditvijo so počastili 50 obletnico obstoja OŠ Roje ter 150 obletnico osnovnega šolstva v Domžalah.

Za vse nastopajoče učence in njihove učitelje – mentorje sta bila ta dva gledališka dneva posebna, saj je bilo v pripravo samih predstav vloženega veliko truda. S predstavami so učenci s posebnimi potrebami, ki vsakodnevno premagujejo velike ovire, ki jih niso zgradili sami, pokazali, da se marsikatere ovire da rušiti. Za svoj trud pa so bili vsakokrat nagrajeni s velikim aplavzom in prijazno besedo. Predstave so si ogledali tudi učenci domžalskih osnovnih šol.

V uvodu 5. republiškega srečanja gledaliških skupin je najprej vse prisotne pozdravila ravnateljica OŠ Roje, Marjanca Bogataj. Ker je bil gostitelj srečanja tudi društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije; sekcija LMRD, je vse prisotne pozdravil tudi predsednik sekcije, Valentin Kralj. Pozdravil pa jih je tudi župan Občine Domžale, Toni Dragar. Na vseh predstavah je bila prisotna strokovna spremljevalka, Renata Kalemba, ki je mentorjem skupin podala analize nastopov in napotke za še boljše delo.

OŠ Roje se zahvaljuje vsem sponzorjem, ki so pripomogli k organizaciji dogodka. To so Žito, Slaščičarstvo Razpotnik, Slaščičarna Lenček, Plastenka Radomlje in Cvetličarna Omers. Zahvaljujejo se tudi Restavraciji Park Domžale, osebju Kulturnega doma Franca Bernika Domžale in vodstvu Glasbene šole Domžale.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar, Meta Košir
Komentarji uporabnikov