Svetovni dan civilne zaščite – 1. marec

Generalna skupščina OZN je leta 1990 1. marec razglasila za svetovni dan civilne zaščite. Namen zaznamovanja svetovnega dneva Civilne zaščite je ta, da bi v javnosti krepiti zavest o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami. Hkrati naj bi krepili zavest tudi o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred različnimi nesrečami in poudarili pomen mednarodnega sodelovanja za zaščito človeka in njegovega okolja.

Civilna zaščita je sicer poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. Organizirana je na regionalni in državni ravni. Za organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne zaščite je odgovorna uprava za zaščito in reševanje, ki deluje kot organ v sestavi ministrstva za obrambo.

Za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah ima občina Domžale organiziran zaščitno-reševalni sistem, katerega vodi poveljnik Civilne zaščite Občine Domžale s člani štaba Civilne zaščite Občine Domžale. V sistem so, poleg občinske Gasilske zveze kot najmnožičnejše organizacije, vključena še prostovoljna društva, podjetja in zavodi, ki v okviru svoje dejavnosti lahko ukrepajo v primeru naravnih in drugih nesreč. Sistem deluje v skladu z javnimi operativnimi načrti, ki so na vpogled na Oddelku za premoženjske zadeve Občine Domžale.

Za uspešno delovanje sistema je potrebno izvajati stalna usposabljanja in urjenja reševalcev ter vodstvenega kadra. Vsako leto je tako, poleg vrste rednih usposabljanj posameznih reševalnih enot, potrebno izvesti več manjših in obsežnejših vaj, v katerih se preizkuša njihova pripravljenost in usposobljenost. Tudi letos v mesecu aprilu načrtujemo večjo vajo.

Na današnji dan bi se radi zahvalili vsem, ki so vključeni v zaščitno – reševalni sistem naše občine:

  • občinskemu štabu Civilne zaščite (poveljnik: Marko ŽAGAR, namestnik poveljnika: Peter GUBANC, članica: Renata KOSEC, članica: Tina URANKAR, član: Janez KOSIRNIK, član: Matjaž MERKUŽIČ, član: Janez BRECELJNIK, član:Vido KOKALJ, član: Primož MARTER, član: Aleš STRAŽAR, član: Matija PODOBNIK, član: Darko JENKO, član: Janez ANŽIN, član: Sašo KOKALJ in član: Franci ŽANKAR),
  • poklicnim gasilcem Centra za zaščito in reševanje Domžale, Gasilski zvezi Domžale in vsem prostovoljnim gasilskim društvom (PGD Domžale, PGD Ihan, PGD Radomlje, PGD Jarše –Rodica, PGD Vir, PGD Homec, PGD Dob, PGD Študa, PGD Stob – Depala vas, PGD Pšata – Dragomelj, PGD Rova, PGD Žeje- Sv. Trojica in PGD Studenec pri Krtini),
  • prostovoljnim društvom (Alpinistični odsek pri Planinskem društvu Domžale, Društvo za raziskavo jam “Simon Robič” Domžale, Kinološko društvo Domžale, Območno združenje Rdečega križa Domžale, Radioklub Domžale, Rod Skalnih taborov Domžale in Športno društvo Energija),
  • gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam (Zdravstveni dom Domžale, KPL d.d, Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o., Prodnik d.o.o., Slikopleskarstvo in zaključna dela v gradbeništvu Marjan Matej Sušnik s.p., GP Hribar, gradbeništvo in prevozništvo, d.o.o., Zaključna dela v gradbeništvu Peter Korošec s.p., Stele Janez s.p. – storitve z gradbeno mehanizacijo, Eltekoma, Marko Kotnik s.p., Sobočan Igor s.p. – Montaža centralnih in vodovodnih naprav, plinske in sanitarne instalacije, IB-PROGRAM d.o.o., Varnost Ljubljana d.d., Mercator d.d. Hipermarket, Penzion – Gostilna Keber, Stane Kovač s.p., Trgovina Pavli, Simon Pavli s.p., Gostilna Repanšek Andrej Repanšek s.p. in Gostilna Mngan).

Kjer je volja, je pomoč!

Urad župana Občine Domžale

Komentarji uporabnikov