Srečanje skupine Za-upanje in skupine ob Bistrici

V medgeneracijsko društvo Jesenski cvet se vključujejo občani občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica in Ljubljana.

Skupine starejših ljudi za samopomoč
V društvu deluje 26 skupin starejših ljudi za samopomoč po posameznih občinah. Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet izvaja organizirano prostovoljno delo in ima status humanitarne organizacije.
V društvu, ustanovljenem leta 2000, je vključenih preko 240 članov vseh treh generacij, ki se srečujejo v 26. skupinah. Vodi jih 38 usposobljenih voditeljev prostovoljcev srednje generacije. Skupine se srečujejo enkrat tedensko v domačem okolju in v domovih za ostarele. Srečanja trajajo od ene ure do ure in pol.

Namen srečanj je:

  • Preprečevanje prevelike osamljenosti;
  • Povezovanje vseh treh generacij;
  • Medgeneracijska solidarnost in prenos izkušenj;
  • Prijetno in sproščeno druženje;
  • Priprava na aktivno staranje in sprejemanje lastne starosti.

Društvo vsako leto organizira petdnevni tabor, letos bo v Radencih. Enodnevni izlet vseh skupin, strokovno ekskurzijo za prostovoljce in še veliko drugih aktivnosti.
 

Mesečna srečanja voditeljev skupin – intervizija
Voditeljice in voditelji skupin se enkrat mesečno srečujejo na intervizijskih srečanjih na sedežu društva v Domžalah. Intervizijska srečanja potekajo v dveh intervizijskih skupinah, ki jih vodita Majda Hrovat in Lidija Krivec Fugger.

V torek popoldan so se obiskovalcem razstave umetnin iz krep papirja, v zgornjih prostorih Menačenkove domačije, predstavila skupina ZA – UPANJE kjer sta prostovoljni voditeljici Tatjana Prašnikar ter Kartini Djalil, deluje pa v Preserjah pri Radomljah, ter skupina OB BISTRICI, ki jo vodita Dominik in Nancy Vake, deluje pa v Radomljah.

Kot vse skupine se tudi ti dve skupini srečujeta enkrat mesečno za uro in pol. Pogovarjajo se o marsičem, še najrajši pa obujajo spomine na mlada leta. Ugotovili smo, da so starejši člani pravi zakladi spominov iz svoje mladosti in škoda, da se pričevanja teh spominov ne ohranijo kot zvočno ali video gradivo. Člani so se že medsebojno obiskali, s tem, da gredo iz ene skupine v drugo, saj s tem izmenjujejo izkušnje za nadaljnje delo v skupinah.

Po zaključku predstavitve smo si še ogledali razstavo skupine MASIMM v Menačenkovi domačiji, kjer razstavljajo izdelke iz krep papirja. Marija Ratkovič nas je lepo popeljala po razstavnem prostoru, kjer je s pravo mero voditeljice, vsem zbranim na zanimiv način pripovedovala o razstavljenih domačih umetninah iz krep papirja.

Vsem prostovoljcem voditeljem želimo čim več uspešnega dela s starejšimi za samopomoč.

Avtor: Miro Pivar; Foto in video: Miro Pivar
Komentarji uporabnikov