Spomladanska akcija zbiranja in odvoza kosovnih ter nevarnih odpadkov

Spomladanska akcija zbiranja in odvoza kosovnih ter nevarnih odpadkov se bo odvila od konca februarja do aprila 2017. Objavljamo urnike odvoza na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče in Lukovica. Uporabnike pa vabimo, da razmislijo o odpadkih, ki bi jih želeli oddati v sklopu aktualne akcije.

Z nevarnimi ali posebnimi odpadki ravnajmo še posebej pazljivo

Vsako pomlad in jesen nevarne odpadke zbiramo v premičnih zbiralnicah za nevarne odpadke, ki so skozi celotno obdobje akcije postavljene na predhodno določenih mestih na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče in Lukovica.

Nevarni ali posebni odpadki so tisti, ki vsebujejo eno ali več lastnosti nevarnih snovi in z neprimernim ravnanjem lahko škodljivo vplivajo na okolje in zdravje ljudi. Nevarne lastnosti lahko povzročijo požar, eksplozijo, zastrupitev, razžiranje materiala, s svojo radioaktivnostjo pa lahko celo uničijo človeške celice ali kromosomski material.

Z nevarnimi odpadki moramo ravnati še posebej pazljivo in skrbeti, da se že v gospodinjstvu ločeno zbirajo od ostalih odpadkov. Tudi ko nevarne snovi niso več uporabne, moramo uporabniki poskrbeti, da ne pridejo v stik z ljudmi ali okoljem. Nevarni odpadki nastajajo tako v industrijski, obrtni in kmetijski proizvodnji kot tudi gospodinjstvih. Mednje sodijo na primer različna olja, pralni in kozmetični pripomočki, računalniška oprema, zdravila, žarnice, večina kemikalij in ostalih snovi, ki jih vsakodnevno uporabljamo v gospodinjstvu, nevarnost za okolje pa predstavljata tako snov kot embalaža, ki je v stiku z nevarno snovjo. Nevarne odpadke lahko takoj prepoznate po primernih označbah na embalaži, na vsakem izdelku pa je zapisano, kako ga uporabljati in kako z njim ravnati ob koncu njegove življenjske dobe.

Nevarni odpadki ne sodijo na ekološki otok ali med mešane komunalne odpadke (črni zabojniki), pač pa jih dvakrat letno uporabniki oddamo ob akcijah zbiranja ali skozi celo leto v Center za ravnanje z odpadki Dob. Če takšni odpadki končajo na odlagališčih, lahko pride do sproščanja nevarnih snovi iz teh odpadkov v okolje, zlasti v tla in podzemne vode. Zato jih je nujno zbirati ločeno in zanje zagotoviti strokovno odlaganje, predelavo ali uničenje.

Kam gredo nevarni odpadki?

Nevarne odpadke vedno prevzamejo posebej usposobljeni delavci, ki poskrbijo za pravilno ravnanje s temi odpadki. Nekatere odpadke potem predelajo v sekundarno gorivo za cementarne (olja in razredčila), nekatere sežgejo (zdravila, sredstva za zaščito rastlin), kisline nevtralizirajo, baterije pa predelajo.

Med nevarne odpadke spadajo:

stari akumulatorji, baterijski vložki, barve in topila, laki in premazi, smole in lepila, razredčila in topila, hladilne tekočine, čistila, kemikalije, olja in masti, pesticidi, pralna in kozmetična sredstva, zdravila: ampule, igle, mazila, posipi, sirupi, tablete, termometri, svetila: neonska in halogenska ter fluorescentne žarnice, zaščitna sredstva za rastline in škropiva, čopiči, krpe, lopatice in rokavice, kozmetika: razpršilci, pršila, čistila za lake, ličila, kozmetične barve, laki za nohte, barve za lase, embalaža, v kateri se je nahajala nevarna snov.

Pri ravnanju z nevarnimi odpadki je zelo pomembno, da uporabniki upoštevajo naslednja opozorila:

 • nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen prenos do zbirnega kraja;
 • odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki so bila priložena ob nakupu izdelka, iz katerega je odpadek nastal;
 • tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano;
 • odpadkov iz iste skupine se ne sme združevati v večji embalaži, ker lahko med njimi pride do kemične reakcije.

Količino nevarnih snovi lahko zmanjšamo na hitre in enostavne načine:

 • Čistimo dom z naravnimi čistili – limona, kis, pepel, soda bikarbona
 • Proizvode iz pločevine hranimo na suhem mestu, da preprečimo korozijo
 • Kupujmo baterije, ki jih lahko znova napolnimo
 • Neuporabljena ali pretečena zdravila vrnimo v lekarno
 • Uporabljajmo varčne žarnice
 • Nevarnih snovi ne shranjujmo blizu hrane
 • Za mehčanje perila namesto mehčalca uporabimo navaden alkoholni kis (za vlaganje) – perilo je mehko in dišeče
 • Kreme za obraz in telo, dezodorante, mila itd. iz naravnih materialov naredimo doma
 • Uporabljajmo barve in lake na vodni osnovi

Urniki zbiranja nevarnih odpadkov na področju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče in Lukovica

Spodaj lahko preverite natančne urnike zbiranja nevarnih odpadkov za posamezno občino. Zemljevid lokacij zbiranja nevarnih odpadkov v okviru akcije si lahko odledate TUKAJ.

Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov

Kosovni odpadki so komunalni odpadki, ki zaradi velikosti, oblike ali teže niso primerni za zbiranje v tipiziranih posodah ali vrečkah za odpadke. Na predvideni dan odvoza morajo biti odpadki do 5. ure zjutraj postavljeni na odjemnem mestu pobiranja komunalnih odpadkov.

Med kosovne odpadke spada:

 • kopalniška oprema,
 • pohištvo,
 • preproge,
 • oblazinjeno pohištvo in vzmetnice,
 • svetila in senčila,
 • velike gospodinjske naprave (štedilniki, hladilniki, pralni stroji, …),
 • smuči,
 • veliki železni in kovinski kosi.

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev NE spadajo:

 • nevarni odpadki kot so embalaže škropiv, olj, barv in lakov,
 • avtomobilski deli,
 • akumulatorji,
 • gume,
 • sodi,
 • gradbeni material,
 • veje drevja in žive meje,
 • azbestne kritine

Urniki zbiranja in odvoza kosovnih ter nevarnih odpadkov na področju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče in Lukovica

Spodaj lahko preverite natančne urnike odvoza kosovnih odpadkov za posamezno občino, dan pričetka akcije na vaši lokaciji pa lahko preverite tudi v iskalniku naslovov, ki je dosegljiv TUKAJ.

Kaj se zgodi z ločeno zbranimi kosovnimi in nevarnimi odpadki?

Zbrani kosovni odpadki so razvrščeni na odpadke, ki jih je možno oddati v predelavo (za te so zagotovljeni ustrezni prevzemniki) ter odpadke, ki za predelavo niso primerni in so odpeljani na odlagališče. Ločeno zbrane nevarne odpadke pa prevzame za to pooblaščeno podjetje, ki poskrbi za njihovo uničenje oziroma ustrezno nadaljnje ravnanje v skladu s strogimi zakonodajnimi določili.

Prevzem nevarnih in kosovnih odpadkov je uporabnikom zagotovljen skozi celo leto

Prevzem nevarnih in kosovnih odpadkov je uporabnikom gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki zagotovljen tudi izven spomladanskih in jesenskih organiziranih akcij. Uporabniki lahko kosovne in nevarne odpadke brez dodatnih stroškov oddajo kadarkoli v okviru obratovalnega časa v Centru za ravnanje z odpadki v Dobu.

Komentarji uporabnikov