Slovesna otvoritev ceste Radomeljske čete v Radomljah

Danes je v pred gasilskim domom v Radomljah potekala slovesnot odprtja prenovljene ceste Radomeljske čete v Radomljah. Prenovljeno cesto so odprli župan Občine Domžale Toni Dragar, predsednik KS Radomlje Igor Jeretina ter predstavnik izvajalca del.

V uvodu se je predsednik KS Radomlje Igor Jeretina zahvalil županu Toniju Dragarju, da je investicijo uvrstil v proračun za leto 2012 ter tudi vsem svetnikom, da so predlog na seji občinskega sveta podprli, saj je bila obnove cesta nujno potrebna. Prav tako se je zahvalil izvajalcu del, da je kljub popolni zapori cesti omogočil krajanom, da so lahko prišli do svojih domov.

Župan Toni Dragar se je najprej zahvalil krajevni skupnosti in njenemu predsedniku za dobro sodelovanje. Povedal je tudi, da se bodo dela na tej cesti proti Rovam nadaljevala ter, da se bo šlo kmalu v rekonstrukcijo Prešernove ceste proti Voljčjemu Potoku, ki je tudi nujno potrebna obnove ter dograditve pločnika.

Po slovesnem prerezu traku čez cesto Radomeljske čete, je bil še mimovoz starodobnih vozil in motorjev, ki so ga priredili člani društva starodobnih vozil iz Kamnika.

Vrednost del je bila 367.500 EUR. Dela so zajemala izgradnjo meteorne kanalizacije, celotno menjavo spodnjega ustroja voziščne konstrukcije, dograditev pločnika in javne razsvetljave z ustrezno prometno ureditvijo. Izvajalec rekonstrukcijskih del je bil LAVACO d.o.o. 

Avtor: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov