Skupščina Gasilske zveze Domžale – V službi ljudstva vsak dan!

V petek, 28. marca 2014, je v dvorani gasilskega doma Žeje-Sveta Trojica potekala redna letna Skupščina Gasilske zveze Domžale, na kateri so obravnavali poročila funkcionarjev in organov zveze za leto 2013 in sprejeli načrt dela za leto 2014.

Skupščine sta se udeležila po dva delegata iz vsakega prostovoljnega in industrijskega gasilskega društva, ki delujejo v okviru GZ Domžale iz občine Domžale in Trzina. Kot gostje so se skupščine udeležili župan Občine Domžale, Toni Dragar, župan Občine Trzin, Tone Peršak, poveljnik občinskega Štaba Civilne zaščite Domžale, Marko Žagar, načelnik Oddelka za premoženjske zadeve na Občini Domžale, Peter Gubanc, predstavniki iz okoliških gasilskih zvez, predstavnik GZ Slovenije, predstavnik Regije Ljubljana III, predstavniki iz pobratene Gasilske zvez Koprivnice iz sosednje Hrvaške in Gasilske zveze Lendava ter predstavniki organizacij, ki so vključene v Civilno zaščito Domžale.

V nadaljevanju si poglejmo, s čim so bili prostovoljni in poklicni gasilci, ki so vključeni v GZ Domžale, najbolj zaposleni v letu 2013.

Posredovanje na intervencijah
Prostovoljni in poklicni gasilci vključeni v Gasilsko zvezo Domžale, so v letu 2013 posredovali na 193-ih intervencijah, od tega:

  • Požari v objektih: 38
  • Požari na prometnih sredstvih: 13
  • Požari v naravi oz. na prostem: 23
  • Naravne nesreče: 5
  • Nesreče v prometu: 99
  • Druge nesreče: 12
  • Onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi: 12

Opravili pa so še 85 posredovanj za tehnično in drugo pomoč (odpiranje vrat, črpanje vode, prenos obolelih/poškodovanih oseb…)

Usposabljanje in izobraževanje
V letu 2013 je bilo v okviru GZ Domžale v dveh terminih (spomladanski/jesenski) izvedeno usposabljanje za uporabnika radijskih postaj; usposabljanje je uspešno zaključilo 77 kandidatov. V jesenskem roku so pričeli z izvedbo »nadaljevalni tečaj za gasilca« tečaj v obsegu 100 ur teorije in praktičnega dela je obiskovalo 36 tečajnikov.

V mesecu decembru so v organizirali posvet na temo »fotovoltaika«, posvet so izvedli z lastnimi kadri, poleg teoretičnih predavanj so si ogledali namestitev in delovanje fotovoltaične elektrarne v podjetju Roltek v Dobu. Posveta se je udeležilo 36 udeležencev iz GZ Domžale.

Na nivoju regije sta bila v preteklem letu izvedena: tečaj za vodjo enote (nižji gasilski častnik), ki ga je uspešno opravilo 5 kandidatov iz GZ Domžale in tečaj za vodjo enot (gasilski časnik), ki ga je uspešno opravilo 7 kandidatov iz GZ Domžale.

Operativni gasilci si na usposabljanjih v ICZR (Izobraževalni center za zaščito in reševanje – Ig) pridobijo posamezna specialistična znanja. V preteklem letu se je teh usposabljanj udeležilo 86 operativcev GZ Domžale.

Skupno je bilo v proces izobraževanj vključeno 192 gasilcev GZ Domžale.

  

Gasilske vaje
Gasilske vaje so pomembna oblika tako imenovanega permanentnega usposabljanja operativnega gasilskega kadra. Organizirajo se predvsem z namenom preverjanja opremljenosti in usposobljenosti gasilskih enot, urjenju taktičnih postopkov pri gasilskih intervencijah. Preverjanju delovanja sistema aktiviranja gasilskih enot, z namenom preverjanja zmožnosti sodelovanja z drugimi enotami in sestavi v sistemu zaščite in reševanja. V letu 2013 je bilo tako izvedenih 8 vaj na različne objekte.

Vozila in oprema
V letu 2013 so slovesno predali svojemu namenu gasilsko vozilo MAN GVC 16/25 PGD Vir in GVM-1 PGD Studenec. Svojemu namenu pa so bile predane tudi nove prenosne motorne črpalke Rosenbauer FOX III in sicer v PGD Pšata – Dragomelj in PGD Žeje – Sveta Trojica in PGD Stob – Depala vas.

V lanskem letu je bilo v okviru nabavljanja zaščitne opreme prostovoljnim gasilskim društvom razdeljenih 13 izolirnih dihalnih aparatov, 26 rezervnih kompozitnih tlačnih posod in 78 zaščitnih prevlek za tlačne posode.

Prve napadalne skupine gasilskih enot so pričeli opremljati z zaščitnimi oblekami Bristol Xflex (32 kos) ter ročnimi baterijskimi svetilkami (22 kos).

Tekmovanja
V mesecu juniju 2013, je bilo v Športnem parku Domžale izvedeno tekmovanje GZ Domžale/Pokal Domžale za člane in članice, ki so se ga udeležile enote: Članice A (6), Članice B (1), Člani A (11), Člani B (7).

Pokal Domžal – nastopilo je 20 moških in 7 ženskih enot v kategoriji članov (27) ter 10 moških in 7 ženskih ekip v kategoriji starejši gasilci/ke. Skupno je na tekmovanju za pokal Domžal nastopilo 41 tekmovalnih enot.

Septembra 2013, je v Študi potekalo tekmovanje GZ Domžale za veterane, ki so se ga udeležile naslednje enote: Starejši gasilci (7), Starejše gasilke (3).
V istem mesecu je v Športnem parku v Radomljah potekalo tekmovanje GZ Domžale za mladino, kjer so sodelovale enote: Pionirji (9), Pionirke (5), Mladinci (7) in Mladinke (3).

Tekmovanj GZ Domžale v vseh kategorijah se je udeležilo 59 tekmovalnih enot ( 590 gasilcev).

GZ Domžale je v preteklem letu prevzela organizacijo regijskega tekmovanja (regija Ljubljana III) za starejše gasilce, ki je bilo izvedeno 5.10.2013, v Češminovem parku v Domžalah. Na tekmovanju je nastopilo 7 ženskih in 16 moških ekip.

Mladinsko tekmovanje regije Ljubljana III za memorial Matevža Haceta, je potekalo 12.10.2014 v športnem parku Mengeš. Na tekmovanju je nastopilo 6 enot GZ Domžale.

V mesecu juniju je potekalo tudi tekmovanje za Pokal KS Dob, ki ga tradicionalen organizira PGD Dob. Na tekmovanju je nastopilo 19 moških in 7 ženskih ekip.

Delo z mladino
Kviz GZ Domžale je bil 5. in 6. aprila 2013 na Viru. Udeležilo se ga je 12 ekip pionirjev, 11 mladinskih in 7 ekip pripravnikov. Pridružili so se jim tudi mladi iz GZ Mengeš, ki so tekmovali v svojih konkurencah. Najboljši dve ekipi v vsaki konkurenci sta se uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je potekalo jeseni v Moravčah.

Občinsko tekmovanje v orientaciji je bilo 18. maja 2013, v Ihanu. Udeležilo se ga je 64 ekip v šestih kategorijah. Tekmovanje so pripravili skupaj z GZ Lukovica, GZ Moravče in GZ Mengeš, ki so tekmovali vsak v svoji konkurenci. Najboljše tri ekipe iz vsake kategorije so se uvrstile na regijsko tekmovanje, ki je potekalo 16. junija na Vačah. Ekipe iz GZ Domžale so dosegle lepe rezultate saj so se 4 ekipe uvrstile na državno tekmovanje, ki je potekalo septembra v Svetem Juriju ob Ščavnici. Vse ekipe so dosegle lepe uspehe, še posebej pa ekipa pionirk iz PGD Žeje – Sv. Trojica, ki so na državnem tekmovanju osvojili odlično drugo mesto.

V letu 2013 je med 25.8. in 31.8. potekal že 15. tabor mladih gasilcev v Libeličah. Tabora se je udeležilo 44 otrok in 8 mentorjev iz 8 PGD-jev, družbo pa so jim delali otroci z mentorjem iz Dekanov. Že pred taborom so se dogovorili o programu dela, ki so ga morali zaradi slabega vremena prilagoditi, speljali pa so vse aktivnosti skupaj z dnevom odprtih vrat, ki je bil dobro obiskan.

Iz poročil je razvidno, da so bili gasilci v službi ljudstva skozi vse leto 2013. Prav tako je bilo veliko aktivnosti namenjenih izobraževanju in usposabljanju, nakupu opreme ter delu z mladimi. Ne smemo pa pozabiti tudi na gasilske veterane, ki so se skozi vse leto udejstvovali na različnih področjih (tekmovanja, srečanja, pomoč…).

Na koncu sta predsednik GZ Domžale, Stane Kovač in poveljnik GZ Domžale, Matjaž Merkužič podelila še priznanja, ki so jih prejeli župan Občine Domžale, Toni Dragar, župan Občine Trzin, Tone Peršak, načelnik Oddelka za premoženjske zadeve na Občini Domžale, Peter Gubanc ter še nekatere zaslužne članice in člani.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov