Revolucija v SPB-ju v Domžalah – Prihajajo rešitve pa tudi grožnje

Zadnje čase smo na našem portalu že večkrat pisali o »vročem« dogajanju v stanovanjsko-poslovnem objektu SPB v Domžalah. Zaradi nezadovoljstva tamkajšnjih stanovalcev in lastnikov oziroma najemnikov poslovnih prostorov glede visokih položnic za stroške in načinom upravljanja in vzdrževanja, je prišlo do pobude za zamenjavo upravljavca tega stanovanjsko-poslovnega objekta.

Zavedamo se, da je upravljanje tako velikega objekta velik zalogaj, po drugi strani pa so danes časi, ko ljudje gledamo na vsak porabljen cent še veliko bolj skrbno in preudarno. Predvsem pa je pomembno, da je tisto kar je plačano, opravljeno tako kot mora biti.

Na parkirišču pred SPB-jem smo srečali direktorja podjetja Sel-ing d.o.o., Selima Softića, ki ima na področju upravljanja in vzdrževanja dolgoletne izkušnje. Povprašali smo ga, če pozna situacijo v SPB-ju, kakšne rešitve vidi in kaj svetuje lastnikom. Seveda pa se nismo mogli izogniti tudi dopisu, ki ga je prejel eden izmed pobudnikov za spremembo upravljavca, v katerem mu odvetnik prepoveduje njegove nadaljnje aktivnosti zbiranja podpisov.

Ali ste seznanjeni s situacijo v soseski SPB v Domžalah?
S situacijo v soseski smo seznanjeni že dalj časa. Posamezni lastniki so se na nas obračali že pred letom, dvema, z vprašanji glede upravljanja. Lastnikom smo svetovali, naj se obrnejo na svojega upravnika, saj se da vedno najti rešitev in ustrezen konsenz. Lastniki so nas nato seznanjali, da pri upravniku komaj kaj dosežejo, da so zadeve netransparentne, da so cene visoke, da na strani upravnika ni volje po znižanju, da se upravnik dogovarja samo s posamezniki in ignorira večino. Tudi pri osebnih obiskih pri upravniku lastniki niso prišli do niti približno zadovoljujočih odgovorov.

Kakšno rešitev vidite ali jo sploh vidite in kaj svetujete lastnikom?
Kot rečeno: lastnikom najprej vedno svetujemo, naj se obrnejo na svojega obstoječega upravnika. Velikokrat gre za nerazumevanje določenih stvari, ki se jih nato običajno razjasni. S kooperativnim upravnikom se da marsikaj razrešiti, vedno pa seveda ne gre. Takrat lastnikom svetujemo, naj razmislijo o pričetku postopka menjave upravnika. Na trgu je dovolj ponudnikov teh storitev. Čeprav praktično vsak misli, da bi znal ta dela opravljati pa sami menimo, da gre za resen posel, za skrb za nepremičnine posameznikov v stavbah, ki so običajno tudi največja lastnina in za skrb za sredstva rezervnega sklada in ne gre, da bi to zaupali prav vsakomur. Same cena upravljanja na trgu se gibljejo v istem okviru. Tako lastnikom svetujemo, da izbirajo med dobrimi upravniki, z dovolj referencami in izberejo takšnega, ki izkazuje finančno varnost in strokovno usposobljenost. Vsekakor pa naj zberejo več ponudb in upravnike ocenijo iz vseh vidikov. V primeru SPB so lastniki menjavo upravnika množično podprli, očitno so res nezadovoljni z delom dosedanjega upravnika.

Kakšne so vaše reference pri nudenju nasvetov lastnikom glede upravljanja?
Imamo dovolj izkušenj, ki jih pojasnimo in predstavimo, če nas lastniki pokličejo za svetovanje. Z referenčnimi nazivi in naslovi pa ne želimo izpostavljati tistih, ki smo jim že pomagali, z nasveti glede sedanjega upravljanja in tudi po potrebi glede zamenjave upravnika.

Kaj svetujete lastnikom? Kaj je najboljša rešitev?
Lastnikom svetujemo, ko se enkrat odločijo za menjavo upravnika, kar je za lastnike zahteven in večinoma ne tako enostaven postopek, naj pri izbiri novega upravnika natančno vedo, kaj od novega upravnika pričakujejo. Sklenejo naj časovno krajše pogodbe, ki bi jih lahko po nekem preizkusnem obdobju z lahkoto odpovedali, če se ta s svojim delom ne bo izkazal.
V konkretnem primeru SPB-Domžale smo po pregledu vseh ponudb svetovali najbolj ustreznega ponudnika kateri je tudi sprejel pogoje lastnikov…
O sami vsebini pogodbe in izbiri novega upravnika ne bi govoril. To so pravice lastnikov in se v to ne bom spuščal …

Slišali smo, da naj bi eden izmed pobudnikov za spremembo upravljavca dobival tudi razne grožnje. Med drugim naj bi dobil dopis od odvetnika iz podjetniške družbe Andrič, v katerem mu odvetnik prepoveduje njegovo nadaljnjo zbiranje podpisov. Kaj veste o tem?
S omenjenim dopisom sem seznanjen, saj ga je dobil moj zaposleni, ki stanuje v enem izmed naslovov v SPB-ju. Nad vsebino pisma sem bil presenečen, saj kaj takšnega ne bi pričakoval od nikogar, predvsem pa ne od odvetnika, ki naj bi se spoznal na pravo. V omenjenem pismu ga namreč poziva, da preneha s pobudo in celo izrecno zahteva, da mu v 8. dneh pošlje pisno izjavo, da bo s pobudo prenehal in to po celotnem stanovanjsko-poslovnem objektu SPB. S tem pozivom se je ta odvetnik postavil nad Ustavo RS, saj mu prepoveduje svobodo govora in svobodo gibanja. Zato bomo v našem podjetju sedaj pravno ukrepali, saj gre za resno grožnjo z omejevanjem temeljnih človekovih pravic.

Zahvaljujemo se za pogovor in upamo, da bodo lastnikom vaši odgovori razjasnili marsikatero vprašanje.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov