Radi pišemo z roko

Pisanje z roko kot protiutež uporabi računalnika, telefona in tablice je pedagoške delavce zelo pritegnilo in pridružili so se projektu društva Radi pišemo z roko. Veščine pisanja z roko vračajo v šole in med upokojence. Pisanje z roko lahko nudi obilo zadovoljstva vsem generacijam. Nekaj teh aktivnosti predstavlja pričujoča razstava v domžalski knjižnici.

V organizaciji Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije – sekcija Domžale in Knjižnice Domžale je v torek, 26. novembra 2019, potekalo odprtje razstave z naslovom »Radi pišemo z roko«. Odprtja so se udeležili Andreja Pogačnik Jarc, predsednica Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije – sekcija Domžale, Vida Bogataj, predsednica Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije – DUPDS, Marjana Jazbec, predsednica Društva Radi pišemo z roko, Branko Suhadolnik iz Zveze Društev upokojencev Slovenije, Vlasta Nussdorfer, svetovalka v kabinetu predsednika republike, Breda Podbevšek iz Društva Radi pišemo z roko Domžale in animatorka v Društvu Lipa Domžale, Milena Vidovič ravnateljica Osnovne šole Rodica ter podžupan Občine Domžale Marjan Ravnikar. V kulturnem programu so sodelovali učenci Osnovne šole Rodica pod mentorstvom Drage Jeretina Anžin in Eme Cerar ter pianista Uroša Peleta.

Andreja Pogačnik Jarc, predsednica Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije – sekcija Domžale, je v uvodu pozdravila vse goste ter tudi nastopajoče. V nadaljevanju je dejala, da so se pridružili Društvu Radi pišemo z roko, ker so v pisanju videli posebno možgansko vadbo, ki nudi našim možganom, rokam in očem svojevrsten užitek, hkrati pa na nek način mlade kot tudi starejše spodbuja k večji aktivnosti. Delujejo tudi v Domu upokojencev Domžale in na Osnovni šoli Rodica.

Vida Bogataj, predsednica Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije – DUPDS je predstavila njihovo društvo, ki ima status javnega interesa, sestavlja pa ga devet sekcij iz različnih področjih Slovenije. Naloge društva so povezane z vzgojno izobraževalnimi ustanovami, kjer jih skušajo vpeljati v različne projekte kot Projekt pred upokojitvene aktivnosti za zdravo starost, Projekt Pišem z roko, aktivno sodelovanje pri vsebinski in organizacijski zasnovi F3ŽO, sodelovanje z vrtci in šolami, vezano na vključitev v različne dejavnosti Rastoče knjige, sodelovanje z Varuhom človekovih pravic, organizacija in izvedba raznih predavanj, pomoč učencem in dijakom, ki jim materni jezik ni slovenščina, pomoč starejših za starejše… Skrbijo za lastno izobraževanje (strokovne ekskurzije, ogledi razstav in prireditev), spodbujanje članov za razna ustvarjalna področja, (pisanje in izdajanje knjig, slikarske razstave, predstavitev dobrih praks pri pouku…)

Marjana Jazbec, predsednica Društva Radi pišemo z roko je povedala, da naši možgani delujejo bolje pri pisanju na roko, informacijo, ki jo tako zapišemo, si dlje zapomnimo, pri pisanju na roko se nam utrne več idej in ohranjamo dolgotrajnejšo pozornost. Za pismo, ki ga napišemo na roko, si je treba vzeti čas in urediti misli. Umiritev pred začetkom pisanja ni nujna, se bo pa gotovo zgodila med pisanjem. Pisava bo sprva divja, v zadnjem stavku bo gotovo drugačna. Mirnejša. Pisanje na roko je terapevtsko. Da je pismo čarobno, ni treba, da potuje daleč. Razglednica z dopusta prejemniku polepša dan. Pismo je romantično, SMS z istim sporočilom je učinkovit. Z na roko napisanim pismom boste dobili delček osebe, ki vam ga je poslala. Te čarobnosti elektronska pošta nima, pa če je še tako hitra.

Branko Suhadolnik iz Zveze Društev upokojencev Slovenije je dejal, da je prvenstvena naloga njihove zveze povezovanje in sodelovanje s predstavniki izvršilne in zakonodajne oblasti v zasledovanju strateških ciljev za boljši in vsestranski položaj upokojencev. Na lokalni ravni pa morajo društva upokojencev uresničevati svoje konkretne programe za potrebe upokojencev, kjer vsakdo lahko najde nekaj tudi zase. Na ta način bo zagotovljeno kakovostno druženje starostnikov in vseh ljudi dobre volje, ne glede na njihovo vero in politično pripadnost: “Veseli nas, da nam uspeva vzdrževati dosežene ravni kakovosti bivanja in dela upokojencev na ravni ZDUS. Še naprej se bomo zavzemali za dobrobit in izboljšanje razmer starejših ter posredno tudi vseh državljanov Slovenije na vseh področjih, še zlasti pa pri gmotnem položaju starejših, pri zdravstvu, sociali in bivanjskih razmerah.”

Nekaj besed je spregovorila Vlasta Nussdorfer, svetovalka v kabinetu predsednika republike in pa tudi tudi ambasadorka Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije. Med drugim je pohvalila prizadevnost članov, da pisanje z roko razširjajo po celi Sloveniji, od šol do društev.

Ravnateljica Osnovne šole Rodica Milena Vidovič je pohvalila svoje učence, ki so z odliko opravili s kulturnim programom, hkrati pa se je zahvalila Društvu Radi pišemo z roko, da so ustanovili sekcijo tudi na Osnovni šoli Rodica, kjer je zanimanje veliko, saj na krožek prihaja veliko učencev.

Lepa pregledna razstava, podkrepljena s starimi pismi, razglednicami, spominskimi knjigami, ki so bile napisane na roko pred nekaj desetletji, pa tudi pisave današnjega časa.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

 

Komentarji uporabnikov
Tagi