Preserje iz leta 1910

Najstarejša razglednica Preserij je iz leta 1910. Spredaj je Klemenova hiša, zadaj pa Štrbenkova in Tomaževa s homško cerkvijo v ozadju.

Preserje (Prezzerisch) so prvič omenjene v pisanih virih 23. maja 1333, ko je Zigfrid Lavant Hermanu Mengeškemu prodal kmetijo skupaj s podložnikom Marinom.

Herman Mengeški je 25. februarja 1342 poleg štirih hub – kmetij v Mengšu prodal tudi eno pusto, opuščeno kmetijo v Seydendorf – v Preserjah Lenartu Porgerju iz Ljubljane.

Vir: Povzeto po knjigi Oj ta slamnik: občina Domžale na starih razglednicah, avtorja Staneta Stražarja (fotografija je iz knjige).

Komentarji uporabnikov