Predsedstvo in poveljstvo Gasilske zveze Domžale na tradicionalni skupni seji

Pred koncem vsakega koledarskega leta se že tradicionalno v prostorih PGD Homec na skupni seji sestane predsedstvo in poveljstvo Gasilske zveze Domžale. Skupne seje in srečanja se je poleg vodstva Gasilske zveze udeležila večina predsednikov in poveljnikov iz štirinajstih prostovoljnih društev občin Domžale in Trzina, predstavniki poklicne gasilske enote CPV Domžale in enote PID Tosama.

Skozi leto se predsedstvo, ki skrbi za organizacijsko-tehnično in finančno delovanje Gasilske zveze in poveljstvo, ki skrbi za operativni del, sestajata ločeno. Enkrat letno pa se sestanejo na skupni seji, ki je obenem tudi priložnost za voščilo pred prihajajočimi prazniki in izmenjavo koledarjev. Le-tega pa boste v prihodnjih dnevih dobili tudi vi, saj vas bodo po tradiciji obiskali gasilci iz vašega kraja in vam ga izročili.

Kot smo lahko slišali iz razprave na skupni seji, so bili naši gasilci dejavni skozi vse leto. Bilo je kar nekaj intervencij in tudi praktičnih vaj, ki so v prvi meri namenjene preverjanju usposobljenosti gasilcev in ustreznosti opreme za primere resničnih intervencij. Velik poudarek je bil tudi na področju izobraževanja in usposabljanja, nakupu nove opreme, delu z mladimi, tekmovanja … Skratka dela gasilcem skozi vse leto ni zmanjkalo.

Skupne seje, ki so jo vodili predsednik GZ Stane Kovač, poveljnik GZ Matjaž Merkužič in tajnik GZ Stanko Grčar, so se poleg predsednikov in poveljnikov gasilskih društev udeležili tudi podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec, župan Občine Trzin Peter Ložar in namestnik poveljnika Civilne Zaščite Peter Gubanc iz Občine Domžale.

Srečanje so zaključili v želji in upanju, da bi bilo v prihajajočem letu čim manj intervencij in čim več dobrega medsebojnega sodelovanja.

Z gasilskim pozdravom – NA POMOČ!

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov