Pravi moški skrbi zase!

Pravi moški ima svoje male razvade, vendar v njih ne pretirava. Predvsem pa se redno pregleduje, pozorno spremlja svoje počutje in se že ob najmanjši telesni spremembi odloči za preventivni pregled. Pravi moški bo storil vse, da se izogne najpogostejšim  rakom, ki pestijo sodobnega moškega. Vsakega tretjega moškega v življenju čaka boj z eno najtežjih bolezni sodobnega časa: rakom. S pravočasno spremembo življenjskega sloga, z večjo pozornostjo na telesne spremembe, predvsem pa s hitrim obiskom zdravnika lahko bistveno pripomorete, da boste iz te bitke izšli kot zmagovalci.

Kako se z boleznijo sooči bolnik, sta obiskovalcem predavanja in pogovora v Knjižnici Domžale v ponedeljek, 18.11.2019 zaupala bivša bolnika in prostovoljca Društva onkoloških bolnikov Slovenije Breda Brezovar Goljar, podpredsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije,  Marjan Doler, ambasador akcije Pravi moški in prostovoljec Društva onkoloških bolnikov Slovenije ter Mija Sršen, ki je pred kratkim prebolela raka in hoče postati prostovoljka Društva onkoloških bolnikov Slovenije, je pa na uvajanju prostovoljstva. V organizaciji  Društvo onkoloških bolnikov Slovenije ter Knjižnice Domžale je potekalo   sproščeno predavanje in v nadaljevanju pogovor o »prave, meškem, ki skrbi zase. Kot je dejala Breda Brezovar Goljar, podpredsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije, se pravi moški zaveda, da s svojim zdravjem skrbi tudi za srečo svojih najbližjih. Zato z zdravim načinom življenja zmanjša tveganje za razvoj rakave bolezni ali omogoči njeno pravočasno odkritje, ki bistveno poveča možnosti ozdravitve. Pravi moški redno obiskuje spletno stran www.izogniseraku.si in facebook stran Pravi moški.

Dve slovenski nevladni organizaciji – Društvo onkoloških bolnikov Slovenije in Zveza slovenskih društev za boj proti raku – sta v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS in Onkološkim inštitutom Ljubljana pripravili vseslovensko akcijo ozaveščanja o moških rakih. Podatki Registra raka RS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje namreč kažejo, da moški zbolevajo in umirajo za rakom v večji meri kot ženske. Ozaveščanja javnosti o rakih, ki se pogosteje pojavljajo pri moških, pa je premalo, na kar opozarjajo tudi mnogi na novo oboleli moški. Po besedah Brede Brezovar Goljar, med značilne moške rake sodita rak mod in rak prostate. Več kot pri ženskah je pri moških raka debelega črevesa in danke, pljučnega raka ter raka glave in vratu.

V prezentaciji na projekcijskem platnu so obiskovalci predavanja in pogovor a lahko videi in tudi slišali nasvete, kaj lahko ukrenete že danes, da zmanjšate ogroženost z rakom:

  • Opustite škodljive navade in razvade (opustite kajenje in prekomerno pitje alkoholnih pijač)!
  • Prehranjujte se zdravo, bodite telesno dejavni in vzdržujte normalno telesno težo!
  • Bodite pozorni in skrbite za zdravo delovno in bivalno okolje! Udeležujte se organiziranega presejalnega programa Svit!
  • Redno se pregledujte, pozorno spremljajte svoje počutje in se že ob najmanjši telesni spremembi odločite za preventivni pregled.

Vsakega tretjega moškega v življenju čaka boj z eno najtežjih bolezni sodobnega časa: rakom. S pravočasno spremembo življenjskega sloga, z večjo pozornostjo na telesne spremembe, predvsem pa s hitrim obiskom zdravnika, lahko bistveno pripomorete, da boste iz te bitke izšli kot zmagovalci. Spoznajte se z najbolj razširjenimi raki med moškimi, naučite se prepoznati njihove simptome in kako ukrepati pravi čas.

Svoje izkušnje je z obiskovalci delil Marjan Doler, ambasador akcije Pravi moški in prostovoljec Društva onkoloških bolnikov Slovenije, ki je v zrelih letih zbolel za rakom prostate. Žal ob zdravljenju ni imel nikogar s tovrstno izkušnjo, od katerega bi dobil prepotrebne nasvete ob nastalih težavah in nevšečnostih. Zato si je obljubil, da bo po okrevanju kot prostovoljec svojo prehojeno pot delil z vsemi, ki potrebujejo pomoč: ”Z velikim navdušenjem sodelujem pri projektu Pravi moški, predvsem zato, ker je ključnega pomena zavedanje, da lahko razvoj obolenj preprečimo z ozaveščanjem, zdravim načinom življenja in rednimi preventivnimi pregledi. Žal se tega prej nisem zavedal, sedaj pa živim bolj kvalitetno življenje kot pred boleznijo. Moškim polagam na srce, naj ne bodo preveč ‘mačoti’, naj skrbijo za svoje zdravje, da nas bo več še izšlo iz te bitke kot zmagovalci. ” Zato, dragi moški, obstaja veliko dobrih razlogov, da prisluhnete svojemu telesu in poskrbite zase, s tem pa tudi za svoje najbližje. Večina rakov je ozdravljivih, če jih odkrijemo dovolj zgodaj, ko se še niso razširili drugam po telesu. Zato je zelo pomembno, da prepoznamo prve znake in simptome bolezni ter takoj poiščemo zdravniško pomoč.

Po besedah  Brede Brezovar Goljar, podpredsednice Društva onkoloških bolnikov Slovenije, kljub hitremu razvoju medicine lahko za svoje zdravje še vedno največ naredimo sami. Cilj vseslovenske kampanje »Pravi moški« je ozaveščati moške o moških rakih in na preventivi pred njimi. V začetku projekta leta 2016 so nosilci akcije »pravega moškega« definirali kot tistega, ki skrbi zase; nato so v letih 2017 in 2018 moško populacijo načrtno ozaveščali o tem, da sta redno gibanje in uravnotežena prehrana najboljši način, da zmanjšajo tveganje, da bi zboleli za rakom. V letošnjem letu aktivnosti nadgrajujejo s sporočilom, ki usmerja pozornost na telesne spremembe in odgovornost do lastnega zdravja: Prisluhni telesu, poskrbi zase! Pravi moški se zaveda, da s svojim zdravjem skrbi tudi za srečo svojih najbližjih. Zato z zdravim načinom življenja zmanjša tveganje za razvoj rakave bolezni, s poznavanjem zgodnjih znakov in simptomov raka pa omogoči, da se bolezen pravočasno odkrije, kar bistveno poveča možnosti ozdravitve.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi