Osnovna šola Venclja Perka bo dobila nov plašč

V teh dneh stavba Osnovne šole Venclja Perka počasi ostaja brez svojega plašča, ki se je v vseh teh letih že malo »obrabil« oziroma ni več v koraku z modnimi smernicami, sploh kar se tiče toplotne zaščite, ki naj bi jo nudil. Nov plašč, ki bo nadomestil starega sicer ne bo krznen, bo pa nudil odlično zaščito pred mrazom. In kar je najbolj pomembno, toplota ne bo uhajala izpod plašča.

V začetku meseca marca je Občina Domžale pričela z energetsko sanacijo Osnovne šole Venclja Perka Domžale. Izvajalec del je podjetje ZIR, d.o.o. Ljubljana, vrednost del pa je 655.807 €. Dela bodo predvidoma zaključena do avgusta letos.

Na Občini Domžale so nam povedali, da energetska sanacija Osnovne šole Venclja Perka vsebuje toplotno izolacijo fasade, menjavo oken na telovadnici in menjavo glavnih vhodnih vrat z vetrolovi.

V preteklih letih je Občina Domžale že poskrbela za energetsko sanacijo nekaterih osnovnih šol v domžalski občini. Projekt pa nadaljujejo na OŠ Venclja Perka.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov