Od kod krajevno ime Domžale

Med imeni krajev, ki so povzročala zgodovinarjem in jezikoslovcem hude težave, so tudi Domžale, saj dolgo niso vedeli, da mnogo različic imena pripada istemu kraju. Prva znana listina z omembo Domžal je iz začetka 13. stoletja, ko je Grifo iz Štude (Griffo De Styde oz Von Stude) podelil v času med 1200 in 1230 dve kmetiji Stiškemu samostanu v kraju Domsselsdorf. Ni znano, kje naj bi stal njegov dvor, najverjetneje nekje v Študi.

Vir: Povzeto po knjigi Mesto Domžale, sprehod skozi prostor in čas, Saše Roškar in Igorja Kuzmiča (fotografije so simbolične).

Koroški vojvoda Ulrik III. Špajnhajmski je 1. novembra 1260 objavil listino, s katero je daroval samostanu v Bistri pri Vrhniki med drugim tudi dve kmetiji v kraju z imenon Unheildendorf. V 14. stoletju se na nekaj listinah kot porok omenja Ernest iz Domžal (Ernest von Unseldorf). V nekaterih domnevah, ki pa nimajo drugih materialnih dokazov kot poroška pisma, se sklepa, da je imel Ernest Domžalski svoj dvor na Goričici.

Ime "Dumsel", ki je že bolj podobno današnjim Domžalam, se pojavi v urbarju Nemškega viteškega reda iz leta 1490, ki ga hranijo na Dunaju. V stiških urbarjih se v 16. in 17. stoletju pojavijo različne oblike krajevnega imena: leta 1505 "Vnsner dorff" ali "Vdim Salez", leta 1558 "Unserdorff oder Damschale", leta 1572 " Unserdorf oder Dambschall", leta 1584 "Unser-dorff oder Schalin", leta 1619 je zapisano "Damschal".

Današnja oblika imena Domžale se je tako začela uporabljati po vsej verjetnosti konec 15. in v začetku 16. stoletja. Niti zgodovinarji niti jezikoslovci pa še niso uspeli razložiti povezave med staro in novo obliko krajevnega imena, niti ne njenega pomena.

Komentarji uporabnikov