Obvestilo o izvedbi arborističnih ukrepov na zelenih površinah med Prešernovo in Železniško cesto v Domžalah

Z Oddelka za urejanje prostora Občine Domžale občanke in občane obveščajo, da se bodo na območju zelenih parkovnih površin med Prešernovo in Železniško cesto, na zemljišču s parc. št. 3726/1 k.o. Domžale, ki je v lasti Občine Domžale, s strani izbranega izvajalca, podjetja Tisa d.o.o., izvajali arboristični ukrepi na drevesih (obrezovanje dreves ter odstranitev nekaterih dreves). 

Dela bodo predvidoma potekala med ponedeljkom, 13. 5. in petkom, 17. 5. 2019, s pričetkom ob 8. uri zjutraj. Na Občini Domžale stanovalce naprošajo, da v dneh, ko se bodo dela izvajala, zagotovite prost dostop do zelenih površin, ne parkirate pod drevesi, kjer se bodo izvajali posegi ter se zaradi lastne varnosti ne zadržujete na lokaciji posega. Stroške posega krije Občina Domžale.

Miha Ulčar; Foto: arhiv Domžalca

 

Komentarji uporabnikov
Tagi