NTC center Domžale jeseni odpira svoja vrata

V naših šolah (ne samo slovenskih, ampak tudi širše) je veliko učenja na pamet. S takim načinom učenja se pridobiva reproduktivno znanje, ki je precej neuporabno saj, podatke pozabimo če ves čas ne ponavljamo (v enem letu pozabimo skoraj vse). Učenje mora biti tako, da je pridobljeno znanje uporabno – funkcionalno. Torej cilj učenja ni, da se učijo le na pamet, ampak tudi, da mislijo. Znanje je uporabno šele takrat, ko znamo informacije, ki jih pridobimo (se jih naučimo), povezati med seboj in priti do nove rešitve.

NTC sistem učenja je pedagoški pristop, ki ima za cilj spodbujanje otrokovega miselnega razvoja oziroma razvoj učnih potencialov otroka. V okviru NTC programa učimo otroke razmišljati, učimo jih, da mislijo, da znajo stvari, ki jih že poznajo med seboj povezovati in s tem pridobivajo uporabno (funkcionalno) znanje.

V letošnjem šolskem letu se je odprl prvi NTC center v Sloveniji, NTC center Nove Fužine, kjer se izvajajo delavnice za otroke stare od 6 do 12 let. Na delavnicah usmerjamo otroke v takšne aktivnosti, ki jim omogočajo razvoj uporabnega znanja. Otroci, ki jih obiskujejo, se skozi igro, preko gibalnih aktivnosti, ki vključujejo miselne procese, učijo razmišljati in sklepati. Veščina razmišljanja bo ena pomembnejših veščin, ki jih bodo naši otroci morali obvladati v času šolanja, študija in končno pri iskanju zaposlitve. NTC sistem učenja je program, ki pri otroku sistematično razvija zmožnost mišljenja, razmišljanja, koncentracije, sklepanja, hitre miselne reakcije na problem, ki se pojavi.

Kaj je NTC?

NTC sistem učenja je specializiran program za razvoj učnih potencialov in miselnih sposobnosti otrok. Avtor, dr. Ranko Rajović, je leta 2015 dobil za razvoj takega učenja, prestižno nagrado svetovne Mense.

Metodo za razvoj miselnih sposobnosti otrok uporabljajo že v več kot petnajstih državah v Evropi. V okviru učnih metod se s posebnimi tehnikami otroci učijo razmišljati, povezovati že znane stvari in priti do rešitev. Tako pridobivajo funkcionalno (uporabno) znanje. Orodje pri tem učenju je IGRA.

Program NTC učenja je zasnovan tako, da se izvajajo dejavnosti na tak način, da v kombinaciji z gibanjem aktivirajo različne miselne procese pri otroku in mu ustvarijo dobro osnovo za boljše in hitrejše učenje. Z usmerjanjem na te tehnike se otroci osvobodijo težav učenja obsežnih vsebin na pamet in v sebi poiščejo enostaven način, kako se naučiti besedilo ali pesem. Pomaga pri stimulaciji duševnega razvoja, pozornosti, divergentnem razmišljanju in sklepanju. Razvija se hitrost razmišljanja in sklepanja. V nadaljevanju pa ta metoda spodbuja tudi kreativno oz. ustvarjalno razmišljanje.

Program je namenjen vsem učencem, tudi tistim z učnimi težavami. Otrok se ne  testira in ne izloča. Vsem se dviga intelektualni nivo, nadarjeni pa imajo dobro odskočno desko za doseganje višjih rezultatov in ciljev.

  • Otroci imajo pri kasnejšem učenju manj težav s koncentracijo.
  • Hitrost razmišljanja in sklepanja si razvijejo bolj kot pri klasičnem učenju.

Zaradi velikega povpraševanja staršev, se bo jeseni odprl drugi NTC center v Sloveniji. NTC center Domžale bo odprl svoja vrata v začetku septembra 2018, ko bodo začele potekati predstavitvene aktivnosti za starše in otroke (5 – 12 let).

V Domžalah bomo avtorja programa dr. Ranka Rajovića, gostili v četrtek, 13. septembra 2018, ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma Groblje. Dr. Rajovići bo na predavanju za starše predstavil najnovejša dognanja na področju razvoja učnih potencialov otrok. Za njegova predavanja je po Evropi veliko zanimanja, zato smo še toliko bolj veseli, da ga bodo imeli možnost poslušati tudi starši naših otrok. Brezplačne vstopnice prevzamete na: ntc.domzale@gmail.com

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ntc.domzale@gmail.com

Tim NTC Domžale (Vanja Jovičevič, Damjana Korošec)

Komentarji uporabnikov
Tagi