Novo vodstvo Gasilske zveze Domžale

V petek zvečer je v dvorani gasilskega doma Žeje-Sveta Trojica potekala Skupščina Gasilske zveze Domžale, kjer so izvolili tudi novo vodstvo. Za predsednika GZ Domžale je bil izvoljen Stane Kovač, za poveljnika pa Matjaž Merkužič, ki bo kot poveljnik nadaljeval svoj drugi petletni mandat. Izvolili so tudi člane Nadzornega odbora, Upravnega odbora in Poveljstva.

Skupščine sta se udeležila po dva delegata iz vsakega prostovoljnega in industrijskega gasilskega društva, ki delujejo v okviru GZ Domžale iz občine Domžale in Trzina. Kot gostje so se skupščine udeležili župan Občine Domžale Toni Dragar, načelnik Oddelka za premoženjske zadeve na Občini Domžale Peter Gubanc, predstavniki iz okoliških gasilskih zvez, predstavnik GZ Slovenije Matjaž Markovšek, Poveljnik GZ Hrvaške Slavko Tucaković in predsednik iz pobratene Gasilske zveze Koprivnice Ivek Golubić.

V letošnjem letu je vodstvu GZ Domžale potekel petletni mandat. Dosedanji predsednik Rajko Novak se za vnovični mandat, zaradi prezaposlenosti ni potegoval. Za novega predsednika je bil  soglasno izvoljen Stane Kovač. Dosedanji poveljnik Matjaž Merkužič, pa bo operativo GZ Domžale vodil drugi mandat.

Prvi je čestitke novemu predsedniku GZ Stanetu Kovaču izrekel dosedanji predsednik Rajko Novak.

Na Skupščini so obravnavali tudi poročila organov GZ Domžale, ki so jih delegati tudi potrdili. Iz samih poročil je bilo razvidno, da je bilo za GZ Domžale v preteklem letu delavno. V okviru GZ Domžale so izvedli dva tečaja in sicer za vodjo skupine, ki ga je opravilo 40 tečajnikov in nadaljevalni tečaj za gasilca, ki ga je opravilo 38 tečajnikov. Strokovnih usposabljanj pa se je udeležilo 239 gasilcev. Kar se tiče nakupa vozil in opreme, pa so sledili začrtanim ciljem.

Za mladino je bilo organiziranih kar nekaj tekmovanj in kvizov. Na državni ravni pa je tekmovalo kar 12 tekmovalnih enot. Ekipa PGD Rova, pa je v kvalifikacijah za olimpijado, ki bo v Franciji. Med drugim so tudi poudarili, da bo potrebno v prihodnje delati več na področju mladinskih ekip, saj je letos upadlo število le-teh, glede na pretekla leta. Tako se bo potrebno usmeriti v pridobitev ustreznega števila mentorjev in seveda na pravi način motivirati mladino.

Poveljnik Matjaž Merkužič pri podajanju poročila o delu operative v letu 2012.

V mesecu maju 2012 je bila izvedena velika zaščitno-reševalna vaja na kateri je sodelovalo okrog 400 ljudi iz različnih enot, ki lahko v realnih primerih sodelujejo pri reševanju. Omenjena vaja je bila ena večjih in tudi zelo uspešnih.

Lani oktobra pa je že tretjič potekal dobrodelni gasilski koncert v Hali Komunalnega centra Domžale. Zbrana sredstva pa gredo v poseben sklad za pomoč gasilskim družinam v stiski. V ta namen so na tej Skupščini sprejeli tudi poseben pravilnik, ki ureja kako se zbira sredstva, določeni so tudi upravičenci, v katerih pogojih, kriteriji za pomembnost določenega zahtevka, itd. Pobudnik za ustanovitev sklada ter izvedbo vsakoletnega dobrodelnega koncerta, je bil dosedanji predsednik Rajko Novak.

Na področju operativnega dela so v letu 2012 gasilci posredovali v 90 požarih, 105 prometnih nesrečah in še v nekaterih drugih intervencijah. Izvedenih pa je bilo tudi veliko število različnih vaj.

Prijatelji iz Hrvaške so se zahvalili Rajku Novaku za dobro medsebojno sodelovanje.

V tem petletnem mandatu je kar za 10% naraslo število novih članic in članov v gasilskih vrstah. Skupaj jih je sedaj v GZ Domžale že preko 3.000.

Župan Občine Domžale Toni Dragar je zbranim povedal, da je sodelovanje med občino in GZ zgledno in naj ostane tako, kot je bilo do sedaj. Izrekel je pohvalo tako poklicnim kot prostovoljnim gasilcem. Na koncu pa je še dodal: »Računamo na vas!«

Dosedanji predsednik Rajko Novak se je vsem zahvalil za dobro sodelovanje v njegovem mandatu in zaželel GZ Domžale uspešno delovanje še naprej. Bo pa tudi sam z veseljem še naprej pomagal, po svojih najboljših močeh.

Na tem mestu je potrebno izreči pohvalo dosedanjemu vodstvu GZ Domžale za njihov uspešno izpeljan mandat. Novemu vodstvu čestitamo za izvolitev in jim želimo uspešno delo.

Na pomoč!

Avtor: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov