V novembru prične veljati zimski urnik odvoza biološko razgradljivih odpadkov

Uporabnike javne službe zbiranja biološko razgradljivih odpadkov obveščamo, da v novembru prične veljati zimski urnik odvoza biološko razgradljivih odpadkov, ki se v zimskem času odvažajo na 14 dni.

Zimski urnik odvoza biološko razgradljivih odpadkov velja:

 • od 1. novembra 2019 dalje v OBČINAH MENGEŠ, TRZIN, LUKOVICA IN MORAVČE
  od 15. novembra 2019 dalje v OBČINI DOMŽALE.

Točni datumi odvoza po območjih so objavljeni na spletni strani podjetja Prodnik (tukaj).

Tedenski odvoz se ponovno začne izvajati 15. februarja (občina Domžale) oziroma 1. marca (občine Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče).

Kaj spada med biološko razgradljive odpadke?

 • ostanki sadja in zelenjave,
 • netekoči ostanki hrane,
 • kavna usedlina, kavni filtri in čajne vrečke,
 • jajčne lupine,
 • pokvarjeni prehrambni izdelki (brez embalaže),
 • papirnate vrečke, umazane od ostankov hrane,
 • papirnati robčki in brisače,
 • rože, plevel, trava, zemlja.

Biološko razgradljivih odpadkov se v zabojnike ne sme odlagati v plastičnih vrečkah, saj niso razgradljive in otežujejo predelavo odpadkov. Priporočljivo pa jih odlagati v biološko razgradljivih vrečkah iz škroba ali papirja, saj se tako omili neprijetne vonjave in prepreči zamrznitev odpadkov na zabojnik v zimskem obdobju.

Uporabniki, ki so vključeni v javno službo zbiranja in predelave organskih odpadkov (ki imajo doma rjavi zabojnik), lahko v Centru za ravnanje z odpadki v Dobu brez doplačila oddajajo tudi zeleni vrtni odrez (vejevje, listje, ipd.).

Kaj ne spada med biološko razgradljive odpadke?

V rjavih zabojnikih zbrani odpadki so oddani v predelavo v kompostarno, kjer so predelani v kompost, zato je zelo pomembno, da so ti odpadki že v gospodinjstvih pravilno ločeni. Spodaj navajamo nekaj najpogostejših odpadkov, ki končajo v rjavih zabojnikih, pa ne bi smeli, saj otežujejo ali onemogočajo predelavo tovrstnih odpadkov.

Kaj ne spada v rjave zabojnike?

Pravilno oddamo v:

Jedilno olje in ostale maščobe

Center za ravnanje z odpadki ali v akciji zbiranja nevarnih odpadkov

Cigaretni ogorki

zabojnik za mešane komunalne odpadke

Kamenje in pesek

zabojnik za mešane komunalne odpadke

Plastične vrečke

zabojnik za embalažo

Iztrebki domačih živali

zabojnik za mešane komunalne odpadke

Komentarji uporabnikov
Tagi