Zapora Opekarniške ulice v Radomljah

Oddelek za komunalne zadeve Občine Domžale je izdal dovoljenje za poseg in spremembo prometnega režima delne zapore in občasne popolne zapore občinske javne ceste LC 072081 Radomlje – Volčji Potok (Opekarniška ulica) od dne 20. 5. 2021 do 30. 8. 2021, od 7. do 17. ure zaradi izgradnje pločnika in rekonstrukcije ceste.

Investitor oz. izvajalec sta dolžna vse prekope dnevno zasuti in utrditi do nivoja terena, tako, da se omogoči nujen dostop v primeru intervencije in stanovalcev. V primeru slabega vremena je potrebno paziti, da ne pride do posedkov. Za vzdrževanje gradbišča sta pristojna izvajalec in investitor.

Občina Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi