Na Slamnikarski cesti v Domžalah se bodo pričela investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji

V ponedeljek, 12. aprila 2021, se pričnejo investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Slamnikarski in delu Ljubljanske ceste v Domžalah. Po končanih investicijsko-vzdrževalnih delih na vodovodu in kanalizaciji sledi še prenova cestišča, javne razsvetljave, za dodatno varnost pa se bodo uredila dvignjena križišča. Dela bodo potekala v dveh fazah in sicer bo letos obnovljen del od križišča z Miklošičevo ulico do Ljubljanske ceste, naslednje leto pa sledi drugi del, od Miklošičeve ulice do soseske Krizant. 

V Javnem komunalnem podjetju Prodnik so nam povedali, da bo v prvi fazi v okviru investicijsko-vzdrževalnih del obnovljenih 434 m vodovoda in 16 hišnih priključkov. Sočasno bo izvedena točkovna sanacija kanalizacije na območju od Miklošičeve ulice do Ljubljanske ceste in obnova kanalizacije po Ljubljanski cesti (od Slamnikarske do Mlinščice), 46 metrov kanalizacije pa bo obnovljene v celoti.

Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo potekala popolna zapora po odsekih glede na napredovanje del, obvozi bodo označeni v skladu z elaboratom zapore in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena do 14. junija 2021.

Z investicijo bo nato nadaljevala Občina Domžale. Obnova Slamnikarske ceste bo obsegala zamenjavo zgornjega ustroja ceste, grobega in finega asfalta, uredilo se bo meteorno odvodnjavanje in obnovila javna razsvetljava. Za dodatno varnost pa se bodo uredila dvignjena križišča.

Redno in investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo in ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode. V Javnem komunalnem podjetju Prodnik uporabnike prosijo za strpnost in dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času izvajanja del.

Miha Ulčar; Foto: Google maps, JKP Prodnik

 

Tagi