Na Pristavi v Mengšu se bodo pričela investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji

V torek, 6. aprila 2021, se pričnejo investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Pristavi v Mengšu. Obnovljenih bo 185 m vodovoda in 17 hišnih priključkov, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju del bo vzpostavljena zapora, ki bo označena v skladu z odločbo o zapori Občine Mengeš. Dela bodo predvidoma zaključena do 8. junija 2021.

Redno in investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo in ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode. V Javnem komunalnem podjetju Prodnik uporabnike prosijo za strpnost in dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času izvajanja del.

Miha Ulčar; Foto: JKP Prodnik

Tagi