SDS na volitve z ekipo, ki zna in zmore in s programom ZATE, občina Domžale

Slovenska demokratska stranka je stalnica v domžalskem političnem prostoru, saj je imela v vseh dosedanjih mandatih v občinskem svetu večje število svetnic in svetnikov. Vedno so bili to ljudje z različnimi izkušnjami na lokalni kot tudi na državni ravni in z zavedanjem kaj občanke in občani resnično potrebujejo. Tudi na letošnjih lokalnih volitvah bo Slovenska demokratska stranka nastopila s svojo kandidatno listo, ki jo sestavlja več generacij posameznic in posameznikov z zelo raznolikimi in bogatimi izkušnjami. 

Slovenska demokratska stranka daje na letošnjih lokalnih volitvah največji poudarek na listi za volitve v Občinski svet Občine Domžale in na programu, s katerim bodo ustvarili občino, ki bo resnično »prostor zadovoljnih ljudi.« S svojim županskim kandidatom na letošnjih volitvah ne bodo nastopili, saj so se odločili, da bodo dali podporo skupnemu kandidatu večih strank Metodu Marčunu, za katerega verjamejo, da je kandidat, ki bo znal in zmogel Občino Domžale popeljati ponovno na tisto pot, na kateri je nekoč že bila.

Na novinarski konferenci Občinskega odbora Slovenske demokratske stranke Domžale je nosilec liste za volitve v občinski svet Robert Hrovat v družbi predsednika občinskega odbora SDS Domžale Tomaža Deželaka, predsednika SDM Domžale in kandidata za poslanca na letošnjih parlamentarnih volitvah Žige Štiftarja ter kandidatke na listi Staše Mlekuž, predstavil listo in njihov program, s katerim nastopajo na letošnjih lokalnih volitvah v Domžalah.

Ekipa Slovenske demokratske stranke zna in zmore

Na letošnjih volitvah bo po besedah Hrovata Slovenska demokratska stranka tvorno sodelovala s programom in ekipo, ki zna in zmore: »Naša lista je za letošnje lokalne volitve sestavljena iz več generacij. In lahko rečem, da gre za dobro mešanico izkušenj in mladostne zagnanosti. Obenem smo za letošnje volitve okrepili spolno kvoto in s tem naredili izredno močno listo za občinski svet, ki jo sestavlja 31 kandidatk in kandidatov. Vsi imajo izkušnje na lokalni ravni, nekateri pa tudi izkušnje na državni ravni.« Hrovat je tudi dodal, da je lokalna politika zagotovo bistveno pomembnejša od državne politike, saj se na lokalni ravni ustvarjajo politike, ki se dejansko dotaknejo vsakogar. Prepričan je, da bo na teh volitvah izvoljenih veliko njihovih kandidatk in kandidatov, ki bodo zmogli uresničiti program, ki temelji na nekaj ključnih točkah.

Program Slovenske demokratske stranke za občino, ki bo res postala prostor zadovoljnih ljudi

»Prva in za nas najpomembnejša točka je, da občinska uprava ponovno postane servis ljudem in ne sama sebi namen. Nezadovoljstvo ljudi z odzivom občinske uprave je tako veliko, da je enostavno potrebno prevetriti občinsko stavbo. Prepričani smo, da bomo s tem programom naredili občino, ki bo res prostor zadovoljnih ljudi. Občina Domžale po dvanajstih letih stagnacije rabi prevetritev, tako na ravni župana, kot na ravni občinskega sveta,« je poudaril Hrovat, ki se je nato dotaknil cen komunalnih storitev, saj ima po njegovem prepričanju domžalska občina v širši okolici daleč najdražje položnice za komunalne storitve in prispevke: »Cene bo treba znižati. Prepričani smo, da nam bo to tudi uspelo. V zadnjem mandatu smo to problematiko večkrat izpostavljali ter si prizadevali, da bi našli rešitve za znižanje cen, vendar jo zdajšnja občinska oblast ni želela najti. Temu je potrebno narediti konec in obvezno znižati cene komunalnih storitev.«

Žiga Štiftar, Staša Mlekuž, Robert Hrovat in Tomaž Deželak na novinarski konferenci, na kateri so predstavili listo in program za lokalne volitve.

Zvišanje sredstev za sistem zaščite in reševanja

Ena izmed programskih točk Slovenske demokratske stranke je tudi zvišanje sredstev za sistem zaščite in reševanja ter nadgradnja načrta izgradnje in obnove gasilskih domov. »Res je, da je bilo na tem področju v zadnjem času postorjenega veliko, vendar je naše mnenje, da je sistem zaščite in reševanja preveč spolitiziran. Zagovarjamo to, da se mora politika iz gasilstva umakniti, potrebno je zagotoviti več finančnih sredstev in jih dati stroki, tako na poklicni kot na prostovoljni ravni,« je poudaril Hrovat.

Ureditev centra Domžal

V nadaljevanju se je dotaknil tudi centra Domžal, za katerega pravi, da je rak rana naše občine, saj se je v vseh letih veliko govorilo, da se bo center preuredilo, vendar se zgodilo ni nič, saj je še vedno tako kot pred petnajstimi leti: »To ignoranco s strani zdajšnje občinske uprave je potrebno spremeniti v prijaznost in naklonjenost investitorjem, ki prihajajo k nam.« Kljub temu, da je bil OPN za center Domžal že sprejet pred leti, pa se po besedah Hrovata ni nič premaknilo, investitor pa ni bil zadovoljen s pogoji, ki mu jih je postavila občina. Izpostavil je tudi potrebo po pokritju tržnice, po garažni hiši, ki bo namenjena tudi zdravstvenemu domu, kateri ravno tako potrebuje nujno potrebno obnovo.

Prestavitev železniške in avtobusne postaje na eno lokacijo

»Izpostaviti je potrebno tudi popolnoma zgrešeno investicijo garažne hiše, zato bo na tem področju nujno potrebno nekaj ukreniti. V Slovenski demokratski stranki predlagamo prestavitev železniške in avtobusne postaje v bližino garažne hiše. Takoj po volitvah bomo pristopili k pogovorom z vlado. Glede na to, da je predsednik vlade iz bližnjega lokalnega okolja, sem prepričan, da bo prisluhnil našim potrebam in nam pomagal, da se bodo stvari spremenile na bolje,« je povedal Hrovat, ki je nato izpostavil še vprašanje brezplačnega parkiranja v Domžalah. Po njegovem mnenju je to nadstandard, ki smo si ga v Domžalah sposobni privoščiti: »V Domžalah mora parkiranje ostati brezplačno, brez parkomatov in groženj o plačljivih parkiriščih, s katerimi zdajšnja občinska oblast prihaja pred ljudi.«

Nosilci liste SDS Domžale s predsednikom SDS Janezom Janšo, podpredsednikom EPP Dara Murphy in evropskim poslancem dr. Milanom Zverom.

Več sredstev in pristojnosti krajevnim skupnostim

V Slovenski demokratski stranki si bodo prizadevali tudi za obnovitev in izgradnjo prometne, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture po vseh krajevnih skupnostih, saj so te po mnenju Hrovata korenine lokalne skupnosti, za njih pa je premalo poskrbljeno. »Krajevnim skupnostim bo potrebno nameniti več sredstev za več investicij, da se bodo lahko uravnoteženo razvijale. Prav tako bo potrebno poskrbeti tudi za odločitev, ali bomo dali krajevnih skupnostim večje pristojnosti, kot jih imajo sedaj. To smo v Slovenski demokratski stranki vedno zagovarjali, saj oni najbolj poznajo svoj prostor. Ne sme se namreč dogajati, da se na njihovem območju nekaj gradi, krajevna skupnost pa sploh ne ve kaj se dogaja,« obrazloži Hrovat, ki izpostavi tudi pretočnost prometa po celotni občini, kar je tudi ena rak rana občine. Do tega pa smo po njegovem mnenju prišli zaradi tega, ker na 50 ali 100 metrih gradimo semaforizirana križišča, kar je nesprejemljivo, saj povsod po Evropi gradijo krožišča. To je tudi nujno potrebno urediti s pametno prometno strategijo, če želimo s časom naprej.

Več majhnih industrijskih con za podjetnike in več neprofitnih stanovanj za mlade družine

V nadaljevanju je Hrovat predstavil tudi  propadlo zgodbo o industrijski coni na Želodniku, odgovornost za to pa vsaj v 50% nosi Občina Domžale, kot solastnica, ob podjetju ICJ. Po njegovih besedah podjetniki nimajo prostora, da bi se širili v svojem lokalnem okolju, saj za to nimajo priložnosti. V Slovenski demokratski stranki bodo strmeli k temu, da se vzpostavi več majhnih industrijskih con. Prav tako bo potrebno pristopiti k gradnji več neprofitnih stanovanj: »Res je, da je bilo v zadnjih letih zgrajenih veliko blokovskih naselij, vendar bo potrebno več pozornosti nameniti mladim in njihovi specifični stanovanjski problematiki.« Če je v Domžalah za institucionalno varstvo starejših dobro poskrbljeno, pa po besedah Hrovata ni dovolj poskrbljeno za dnevno varstvo starejših, saj se populacija stara. Ta program je izvedljiv v okviru obstoječih kapacitet, potrebna je samo volja in našla se bo pot.

Za vsakega novorojenega otroka v občini Domžale 350 evrov

»Občina Domžale je ena redkih občin, ki ob novem rojstvu oziroma novemu Domžalčanu ne da nobenega simboličnega finančnega darila. Zato bomo za vsakega novorojenega otroka v občini Domžale zagotovili 350 evrov«, je poudaril Hrovat, ki se je dotaknil tudi vrtčevskih rezervacij, ki so v obstoječem odloku zgrešeno pripravljene, saj starši lahko rezervacijo za otroka uveljavljajo samo v poletnih mesecih, pa še to samo za ves mesec: »To se da urediti, kar je tudi že praksa v nekaterih občinah, da lahko starši rezervacijo naredijo za en teden, kar se bistveno pozna pri plačilu položnice.«

V SDS Domžale so prepričani, da bodo s programom naredili občino, ki bo res postal prostor zadovoljnih ljudi.

Domžale si lahko privoščijo pokriti bazen

Od večjih investicij je Hrovat izpostavil širitev obstoječega Kulturnega doma Franca Bernika, posodobitev športne dvorane, izgradnjo vzhodne tribune na domžalskem stadionu ter izgradnjo pokritega bazena: »Zdajšnji župan obljublja, da bo posodobil obstoječi bazen. V Slovenski demokratski stranki menimo, da si Občina Domžale s proračunom 25 milijonov oziroma z 9 milijoni sredstev za investicije letno, lahko privošči pokriti bazen. Prepričani smo, da je obljuba realno izvedljiva, zato bomo naredili vse, da uresničimo ta projekt.«

Povabilo na volitve in k razmisleku komu bodo volivke in volivci namenili svoj glas

Za zaključek je Hrovat še povedal, da je nekaj projektov takšnih, ki bodo poleg sredstev zahtevali tudi usklajevanja. Pred letošnjimi lokalnimi volitvami je Slovenska demokratska stranka s strankami, ki podpirajo županskega kandidata Metoda Marčuna podpisala koalicijski sporazum, s katerim so uskladili svoje programe. »Prepričan sem, da gredo stvari v pravo smer, zato vabim vse volivke in volivce, da se novembrskih lokalnih volitev udeležijo in dobro razmislijo, komu bodo dali priložnost. Ni vseeno kdo je tisti, ki vodi občino. Ni pomemben samo župan, še pomembnejši je občinski svet, saj je za realizacijo projektov potrebna kvalitetna sestava občinskega sveta. Prepričan sem, da bomo v sodelovanju s koalicijo, ki smo jo sestavili pred volitvam ter še kakšno svetniško skupino, ki se nam bo pridružila po volitvah, dejansko lahko realizirali naš program in program koalicije. Potem bomo lahko rekli, da smo v občini Domžale res naredili prostor zadovoljnih ljudi,« je s povabilom na volitve zaključil Hrovat.

Program Slovenske demokratske stranke si lahko ogledate na njihovi Facebook strani, kjer lahko spremljate vse njihove aktivnosti.

SDS gre na volitve z ekipo, ki zna in zmore in s programom ZATE, občina Domžale.

Spoštovane volivke in volivci z VAŠIM glasom »ZA SLOVENSKO DEMOKRATSKO STRANKO«, BOSTE PRISPEVALI K RAZVOJU IN NAPREDKU OBČINE DOMŽALE!

ZA VAS BOMO USTVARILI OBČINO, KI BO RESNIČNO »PROSTOR ZADOVOLJNIH LJUDI«

V nadaljevanju Vam predstavljamo ključne točke našega programa:

1. POSKRBELI BOMO ZA ZNIŽANJE CEN KOMUNALNIH STORITEV

2. V SODELOVANJU S PP DOMŽALE BOMO POSKRBELI ZA VAŠO VEČJO VARNOST IN VARNOST VAŠEGA PREMOŽENJA

3. ZVIŠALI BOMO SREDSTVA ZA SISTEM ZAŠČITE IN REŠEVANJA TER NADGRADILI NAČRT IZGRADNJE IN OBNOVE GASILSKIH DOMOV

4. OBNOVILI BOMO ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE

5. PRESTAVILI BOMO AVTOBUSNO IN ŽELEZNIŠKO POSTAJO H GARAŽNI HIŠI IN ZA OBČANE DOMŽAL OHRANILI BREZPLAČNO PARKIRANJE, OB TEM BOMO POSKRBELI ZA VAREN PREHOD ŽELEŽNIŠKE PROGE Z IZGRADNJO NADHODA ALI PODHODA

6. UREDILI BOMO CENTER DOMŽAL Z NADKRITJEM TRŽNICE IN VZPOSTAVITVIJO OSREDNJEGA TRGA TER POVRŠIN ZA PRIREDITVENE IN DRUŽABNE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU MED LJUBLJANSKO CESTO IN BIVŠIM UNIVERZALOM

7. PRIPELJALI BOMO KANALIZACIJO V VSAK DOM

8. POSKRBELI BOMO ZA OBNOVITEV IN IZGRADNJO PROMETNE, KOMUNALNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE PO VSEH KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

9. UREDILI BOMO VAŠKA IN KRAJEVNA JEDRA TER UREDILI POVRŠINE ZA RAZLIČNE ŠPORTE NA PROSTEM PO VSEH KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

10. ZGRADILI BOMO PRIZIDEK H KULTURNEMU DOMU FRANCA BERNIKA

11. KLJUČNA KRIŽIŠČA BOMO SPREMENILI V KROŽIŠČA, UREDILI PROBLEM (NE)PRETOČNOSTI PROMETA IN PROMETNE VARNOSTI V OBČINI

12. VZPOSTAVILI BOMO MIKRO IN MALE OBRTNE CONE

13. MLADIM BOMO ZGRADILI IN PONUDILI VEČ (NOVIH) STANOVANJ, KI BODO DOSTOPNA PO NEPROFITNIH NAJEMNINAH

14. ZA VSAKEGA NOVOROJENEGA OTROKA S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI DOMŽALE BOMO NAMENILI DONACIJO V VIŠINI 350 EUR

15. SKRAJŠALI BOMO VRSTE NA PODROČJU ORTODONTSKEGA PROGRAMA IN SUBVENCIONIRALI PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE PROGRAME

16. ZA STAREJŠE BOMO POSKRBELI Z VZPOSTAVITVIJO PROGRAMA DNEVNEGA VARSTVA

17. ZGRADILI BOMO POKRIT BAZEN, POSODOBILI ŠPORTNO DVORANO IN ZGRADILI VZHODNO TRIBUNO STADIONA V ŠPORTNEM PARKU DOMŽALE

Z našim programom želimo sodelovati in ne izključevati!

Zato bomo vzpostavili ljudem prijazno občinsko upravo in končno postali občanom prijazna občina!

LISTA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE (SDS) – OO SDS DOMŽALE ZA LOKALNE VOLITVE 2018

Zaporedna številka

Ime in priimek
1 Robert Hrovat
2 Doroteja Marija Grmek
3 mag. Tomaž Deželak
4 mag. Majda Pučnik Rudl
5 Žiga Štiftar
6 Antonija Volčini
7 Bogdan Osolin
8 Staša Mlekuž
9 Miroslav Naglič
10 Andreja Dover
11 mag. Borut Kurmanšek
12 Urša Maučec
13 Franc Vidmar
14 Ljubica Barič
15 Jernej Kovač
16 Darja Ciglar
17 Janez Penca
18 Irena Kokalj
19 Daniel Selčan
20 Ladislav Praznik
21 Vanda Andolšek
22 Vinko Kvas
23 Irena Lampret
24 Martin Grašič
25 Klavdija Grošelj
26 Marija Muller
27 Breda Praznik
28 Aleš Osolnik
29 Milena Kurmanšek
30 Feliks Lampret
31 mag. Jure Dokl

Naročnik oglasa: Slovenska demokratska stranka

Tagi