Obnašajte se samozaščitno in ne panično!

Situacija v zvezi z novim koronavirusom v Sloveniji se ves čas spreminja in temu ustrezni so tudi odzivi pristojnih institucij. V Zdravstvenem domu Domžale, kjer v teh dneh ne poznajo dopusta, delajo pa na vso moč, so v ta namen ustanovili koordinacijsko skupino za vodenje vseh aktivnosti in ukrepov za obvladovanje okužbe z novim koronavirusom.

Po besedah v.d. direktorice Zdravstvenega doma Domžale mag. Renate Rajapakse, dr. med. spec., se njihova koordinacijska skupina ves čas ukvarja z aktivnostmi in ukrepi za obvladovanje okužbe z novim koronavirusom. Na področju celotnega zdravstvenega doma in zunanjih ambulant so reorganizirali delo, prenehali pa so tudi izvajati vse preventivne preglede. Pripravljajo tudi načrte za obvladovanje povečanega števila možnih okuženih oseb.

Do današnjega dne je v občini Domžale potrjena okužba pri eni osebi. Oseba se zdravi doma, vsi tesni kontakti so v karanteni. Oseba ima osebnega zdravnika v Ljubljani in ni vstopala v Zdravstveni dom Domžale.

“Smo v tesnem stiku z Občino Domžale in se ves čas usklajujemo glede ukrepov. Redno spremljamo stanje v državi in smo v stiku z enotami in službami, katere bi se v primeru potreb vključile v podporo javni zdravstveni službi. Prav tako redno obveščamo ostale naše občine ustanoviteljice glede naših dejavnosti v zdravstvenem domu in v ambulantah na njihovih lokacijah,” je o usklajevanju aktivnosti z lokalnimi skupnostmi in drugimi institucijami povedala mag. Rajapakse.

Pred vhodom v Zdravstveni dom Domžale se nahajajo kontejnerji – izolacijski prostor za pregled morebiti okuženih pacientov

Vse zunanje enote  (Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče) bodo od ponedeljka 16. marca 2020 zaprte in premeščene v Zdravstvenega doma Domžale, zaradi česar bo potrebno nekoliko spremeniti urnike. Zaradi tega naj pacienti pred prihodom v ambulanto preverijo delovanje njihove ambulante na spletni strani Zdravstvenega doma Domžale. Prav tako razmišljajo tudi o ukinitvi redne zobozdravstvene dejavnosti, ki bi zagotavljala samo redno nujno pomoč.

Vzpostavljena posebna telefonska številka za vprašanja v zvezi z možno okužbo z novim koronavirusom

Od petka, 13. marca dalje bo v Zdravstvenem domu Domžale med 8. in 19. uro vzpostavljena tudi posebna telefonska številka (01 724 52 77), za vprašanja v zvezi z možno okužbo z novim koronavirusom. “Še vedno pa vse paciente, ki sumijo, da bi lahko bili okuženi prosimo, da se najprej preko telefona obrnejo na osebnega zdravnika. Prav tako naj v zdravstveni dom ne prihajajo nenapovedano. V kolikor pa ne uspejo vzpostaviti kontakta z osebnim zdravnikom, naj pokličejo na telefonsko številko 01 724 52 77, poudari mag. Rajapakse, ki obrazloži tudi postopek, ki ga morajo pacienti NUJNO upoštevati!

Če pacientu naročimo, da pride v zdravstveni dom na pregled, naj ne vstopa v stavbo, ampak naj pred vhodom ponovno preko telefona pokliče v zdravstveni dom oziroma pozvoni na zvonec, da zdravstveno osebje pride do njega. Vse preglede možno okuženih pacientov izvajajmo v kontejnerjih, ki so za to priložnost postavljeni pred vhodom v zdravstveni dom!

Mag. Rajapakse prav tako naproša, da če ni nujno, naj svojci ne spremljajo pacientov v zdravstveni dom. Kar se pa tiče urejanja administrativnih stvari, ki jih želijo pacienti urejati v zdravstvenem domu, pa naj le-te opravijo preko telefona ali pa preko e-pošte.

Iz previdnosti pred širjenjem možnosti okužbe z novim koronavirusom, so v Zdravstvenem domu Domžale vhod omejili le na glavni vhod na severni strani, kjer medicinska sestra po opravljeni triaži presodi ali lahko pacient vstopi v zdravstveni dom. Prav tako takšen ukrep izvajajo tudi v vseh zunanjih enotah.

Ob severnem vhodu zdravstveno osebje pri vseh pacientih opravi triažo.

Mag. Rajapakse ob tem naproša vse obiskovalce za strpnost in da naj ta ukrep sprejmejo pozitivno, saj je ta namenjen zaščiti vseh občanov in zaposlenih. Prav tako jih prosi, da sodelujejo v tem postopku in da naj navajajo resnične podatke!

Najprej in najbolj si bomo pomagali tako, da bomo dosledno spoštovali navodila in priporočila pristojnih služb.

Nekaj napotkov, ki jih je podala mag. Rajapakse:

 • Ne hodite v tujino, če res ni nujno.
 • Ne hodite na tista mesta, kjer se zbira več ljudi, kjer je možen prenos okužbe.
 • Poskušajte vzdrževati varno razdaljo pri osebnih stikih in sicer na 1,5 metra ali več.
 • Z rokami se ne dotikajte obraza, ust in oči.
 • Pogosto si umivajte roke z milom pod tekočo vodo (vsaj eno minuto).
 • Priporočljivo je bolj pogosto zračenje prostorov (10 – 15 minut).
 • Površine lahko razkužujete z raztopino varikine (mešanica: 1 liter varikine/9 litrov vode). Pri tem uporabljajte gospodinjske rokavice. Opozorilo: Ta raztopina ni za razkuževanje rok!
 • V domačih gospodinjstvih ne uporabljajte istih brisač in drugih gospodinjskih pripomočkov.
 • Perilo operite vsaj na 60 stopinjah.
 • Če se prehladite ali kašljate, uporabljajte robčke za enkratno uporabo. Po enkratni uporabi pa jih vrzite v posodo za odpadke. Posodo za odpadke varno zaprite in vsebino odložite v zabojnik za mešane odpadke.
 • Redno spremljajte obvestila in upoštevajte navodila pristojnih institucij, ki nudijo ključne in ažurne informacije:
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • Zdravstveni dom Domžale
 • Ministrstvo za zdravje

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar

 

Komentarji uporabnikov
Tagi