Kofutnikova domačija – zametek bodočega eko parka v obliki muzeja na prostem

Srečanja pod slamniki

Kulturni dom Franca Bernika je kot upravljalec objekta Kofutnikove domačije, katerega lastnica je Občina Domžale, skupaj s strokovnjaki in številnimi sodelavci pripravil predlog projekta prenove in umestitve objekta ter vsebinske zasnove bodočega delovanja. Projekt pomeni zametek bodočega eko parka v obliki muzeja na prostem in pomemben prispevek k ohranitvi kulturne dediščine občine Domžale. Kaj o predlogih in rešitvah meni javnost? Imajo Domžale dovolj ambicije in poguma za realizacijo smelega projekta, ki je pomemben tudi za razvoj turizma?

V sklopu domžalskih Srečanj pod slamniki se je v sredo, 28. februarja 2018, v Slamnikarskem muzeju Domžale širši javnosti predstavili projekt obnove Kofutnikove domačije. Skupaj s strokovnjaki in številnimi sodelavci so ga pripravili v Kulturnem domu Franca Bernika, ki upravlja Kofutnikovo domačijo. Projekt so predstavili Saša Roškar, konservatorka ZVKDS OE Kranj, Katarina Rus Krušelj, vodja muzejske dejavnosti v KD Franca Bernika Domžale, Mojca Tercelej, ZVKDS OE Kranj, odgovorna konservatorka za občino Domžale, Polona Pavliha, oddelek za urejanje prostora Občine Domžale, Andreja Pogačnik Jarc, ki je bila v času odkupa podžupanja Občine Domžale, Barbara Pirih, arhitektka ter Vilma Vrtačnik Merčun, učiteljica na OŠ Rodica, drugače mentorica učencem, ki so popisali Kofutnikovo domačijo.O Kofutnikovi domačiji so pisali učenci OŠ Rodica Miha in Špela PrajsAriana Andolšek ter Eva Zarja Hrovat. Ker so izbrskali veliko slikovnega gradiva, so se dogovorili, da bodo fotografije ter popis stanovanjske kulture Kofutnikove domačije prikazali v enem od naslednjih Srečanj pod slamniki. Gostje so obiskovalcem predstavili predlog prestavitve in obnovo domačije, njene prostorske umestitve v Slamnikarski park in zasnovo načrtovanega ekoparka s tremi objekti kulturne dediščine, interpretacijski načrt in možnost pridobitve evropskih sredstev. Bodoči eko park bo nekakšen muzej na prostem in bo pomembno prispeval k ohranitvi kulturne dediščine in razvoju turizma, je pojasnila direktorica Kulturnega doma Franca Bernika Domžale Cveta Zalokar, ki je vodila predstavitev.

Tisti, ki bolj pozorno spremljate zgodovino Domžal, potem ste zagotovo že slišali o Kofutnikovi domačiji, ki se nahaja v Srednjih Jaršah pri Domžalah. O njej pišejo v odlomkih tudi v domžalskem glasilu Slamnik. Kofutnikova domačija je eden redkih primerov leseno-zidane hiše z identiteto prepoznavnega dela zgodovinskega načina kmečkega življenja na omenjenem območju ter tako podaja informacije s področja stavbne zgodovine o gradbeno-obrtnih znanjih v preteklosti ter vsebinsko večplastnost z zgodbami iz lokalnega okolja: poudariti je tako mogoče povezavo s slamnikarstvom – nekdanjo pomembno dediščino tega obdobja, delavske zgodbe, vojne zgodbe, vpogled v življenje tistih, ki so tukaj živeli in delali, itd. Ocenjena starost domačije je med 200 in 250 leti. Kulturni dom Franca Bernika je kot upravljalec objekta Kofutnikove domačije, katerega lastnica je Občina Domžale, skupaj s strokovnjaki in številnimi sodelavci pripravil predlog projekta prenove in umestitve objekta ter vsebinske zasnove bodočega delovanja. Projekt pomeni zametek bodočega eko parka v obliki muzeja na prostem in pomemben prispevek k ohranitvi kulturne dediščine občine Domžale.

Po predstavitvi so bili gostje veseli tudi sodelovanja in zanimanja obiskovalcev. Kaj o predlogih in rešitvah meni javnost? Imajo Domžale dovolj ambicije in poguma za realizacijo smelega projekta, ki je pomemben tudi za razvoj turizma? Srečanje je potekalo s predstavitvijo Kofutnikove domačije, o njeni zgodovini, o odkupu objekta z strani Občine Domžale, o stanovanjski kulturi, o popisu vseh predmetov, ki jih je popisala Katarina Rus Krušelj in so sedaj shranjeni v prostoru Univerzale Domžale. Z maketo so prikazali zamisel eko parka v Slamnikarskem parku, kjer naj bi stala Kofutnikova domačija, kakor tudi domačija Romana Kosa iz Štude, ki jo je podaril Občini Domžale in bi skupaj z Kofutnikovo domačijo tvorila lep eko park. Mirno lahko rečemo, da če bo zainteresiranost Občine Domžale in ostalih velika, se bo pisala zgodovina novega domžalskega muzejskega objekta. V interpretacijskem načrtu z naslovom Kofutnikova domačija kot ekomuzej, ki so ga v okviru priprav za ohranitev Kofutnikove domačije zasnovali v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale, je bilo sicer nekaj pripomb. Jaršani bi bili celo bolj veseli, da bi Kofutnikova domačija ostala tam, kjer je, eko park pa bi bilo potrebno malo spremeniti. Glede na lastništva železniških površin ob progi ter objektov Občine Domžale bo najbolj verjetno obveljala zamisel, kakršno so nam predstavili.

Fotografije zasnove novega domžalskega muzejskega objekta si lahko ogledate na povezavi tukaj.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi