Kako kaže s prenovo Igriške ulice v Preserjah?

Ta teden smo na našem portalu objavili obvestilo, da bo zaradi del in sicer zaradi zamenjave spodnjega ustroja vozišča in asfaltiranja prišlo do zapore občinske javne ceste LC 072011 Pelechova cesta v dolžini 250 m do križišča z Igriško ulico in spremembe prometnega režima popolne zapore ceste, ki bo potekala od 27. oktobra do 5. novembra 2018, med 7. in 17. uro. Po objavi obvestila se je na naših socialnih omrežjih pojavilo veliko število komentarjev, s katerimi so uporabniki izpostavili problematiko Igriške ulice v Preserjah, ki je nujno potrebna rekonstrukcije. O problematiki, ki je bila izpostavljena, smo se pozanimali tudi mi ter dobili tudi konkretne odgovore o tem, kdaj se bo pričela rekonstrukcija te ceste.

Po objavi obvestila o zapori Pelechove ceste v Preserjah, se je na naših socialnih omrežjih pojavilo večje število komentarjev v zvezi s problematiko Igriške ulice, komentarji pa so se nanašali na neurejenost te ulice, vključno z manjkajočim pločnikom, vožnje tovornih vozil ter prehitro vožnja voznikov, kar posledično vpliva na varnost v cestnem prometu, sploh ker se v bližini nahaja novo stanovanjsko naselje, vključno z vrtcem Gaj.

Pri tem so naši bralci v komentarjih tudi zapisali, naj bi bila uredite te ulice obljubljena po odprtju vrtca Gaj. In sicer je takrat prišlo do začasne ureditve – preplastitve te ulice z obljubo, da se bo celostno uredila v sklopu povezovalne ceste Želodnik-Vodice. Do gradnje povezovalne ceste v tem času še ni prišlo, kaže pa tudi, da jo ne bo še lep čas, saj je za gradnjo omenjene povezovalne ceste pristojna država. Trenutno se v soseski Gaj zida že šesti stanovanjski blok, večina dokončanih pa je že v celoti naseljenih, kar pomeni, da je na tej cesti vedno več pešcev. Bralce je seveda zanimalo, kdaj bo prišlo do rekonstrukcije te ceste.

V zvezi s problematiko Igriške ulice v Preserjah, ki so jo izpostavili naši bralci, smo povprašali na Občini Domžale, kjer so nam povedali, da je izgradnja Igriške ulice zaveza pooblaščenega investitorja gradnje v OLN Preserje ob Bistrici – jug. Pooblaščeni investitor je dolžan v letu 2019 izvesti 1. etapo rekonstrukcije Igriške ulice, ki obsega rekonstrukcijo Igrišče ulice od IOC do križišča s cesto 1, v območju OLN (cesta do blokov in podzemne garaže). V letu 2020 pa je pooblaščeni investitor dolžan izvesti 2. in 3. etapo rekonstrukcije Igriške ulice, ki obsegata rekonstrukcijo križišča Pelechove ceste in Igriške ulice ter ureditev Igriške ulice od Pelechove ceste do križišča s cesto 1 v območju OLN.

Glede prometne varnosti pa na omenjeni ulici pa so nam na Občini Domžale povedali, da je hitrost na tej ulici omejena s prometnim znakom na 40km/h, postavljene so fizične ovire in prepovedan promet za vsa tovorna vozila. Nadzor nad stanjem in prevoznost cest, vozila, tovor v in na vozilih, voznike in druge udeležence cestnega prometa nadzirajo in urejajo policisti.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: bralka

Komentarji uporabnikov
Tagi