Kako je biti otrok v današnjem času?

Danes dopoldne sta župan Občine Domžale, Toni Dragar in podžupanja Občine Domžale, Andreja Pogačnik Jarc, sprejela predstavnike domžalskih osnovnih šol. Sprejema v okviru Tedna otroka, se je udeležilo nekaj učencev z mentorji iz vsake osnovne šole. Rdeča nit letošnjega pogovora je bila »Kako je biti otrok v današnjem času?«

Župan Toni Dragar je na začetku navzoče lepo pozdravil in učencem čestital ob tednu otroka. Povedal je, da se v Občini Domžale trudijo zagotoviti otrokom brezskrbno otroštvo in jim omogočiti razvoj svojih potencialov. V zadnjih letih so veliko pozornost namenili v zagotavljanje predšolskega varstva, z izgradnjo novih ali širitvijo obstoječih vrtcev. Seveda ob tem vsako leto potekajo investicije tudi v obnovo šolske infrastrukture, energetsko sanacijo telovadnic ter druge investicije. V trenutnem programu pa je širitev OŠ Rodica. Ob tem je še povedal, da Občina Domžale s finančnimi sredstvi subvencionira različne programe in aktivnosti za otroke, ki jih izvajajo šole, nekatere organizacije in društva.

Podžupanja Andreja Pogačnik Jarc je povedala, da se trudijo, da bi ohranili nadstandard v našem okolju, saj veliko aktivnosti občina podpira iz proračuna. Mlade je pozvala naj izkoristijo priložnosti, ki jih ponujajo šole zastonj. »Osnovna šola je priložnost, da se lahko razvijete. Biti morate samo radovedni«, je še povedala Pogačnik Jarčeva.

Na srečanju je sodelovala tudi predsednica Zveze prijateljev mladine Domžale, Ema Škrjanc Ogorevc, ki je povedala, da se je v zadnjem obdobju v Sloveniji povečuje revščina, povečale pa so se tudi socialne razlike. Tudi v Domžalah čutijo te težave, saj se na njihovo organizacijo, ki poleg Domžal pokriva tudi sosednje občine, obrne veliko družin. Ob tem je spomnila navzoče, da imajo zagotovo kakšnega sošolca, ki je zaradi socialne stiske prikrajšan za marsikaj.

V nadaljevanju srečanja so učenci povedali, da se zavedajo, da kot otroci nimajo toliko odgovornosti, kot starejši. Imajo pa danes veliko več možnosti, kot so jih imeli otroci včasih. Priznali so tudi, da se v šolah njihovi sošolci združujejo glede na interese in da pri njih ne šteje tako mnenje odraslih, kot mnenje svojih sovrstnikov. Če pride do kakšnih konfliktov ali kakšnega nasilja v šoli, le-to poskušajo razrešiti z učitelji in med seboj. Je pa problem na poti v šolo ali iz nje. Učenci so še povedali, da so tolerantni do sošolcev, ki imajo težave z učenjem ali če preživljajo socialno stisko. Neka učenka iz OŠ Dob je še povedala, da si sošolci pomagajo med seboj pri učenju.

Na koncu je prišla še pobuda, da bi se bilo potrebno bolje povezovati med šolami. To se lahko na različne načine, kot so razna tekmovanja, športne, kulturne aktivnosti, itd.  Lahko pritrdimo, da je pobuda na mestu!

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov