Javna razgrnitev predlogov modelov vrednotenja nepremičnin za nepremičnine na območju občine Domžale

Na podlagi 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št.  št. 77/17 in 33/19) Občina Domžale objavlja javno naznanilo s katerim obvešča javnost o javni razgrnitvi predlogov modelov vrednotenja nepremičnin, za nepremičnine na območju občine Domžale.

Modele vrednotenja nepremičnin si je mogoče ogledati na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) http://www.mvn.e-prostor.gov.siNa navedeni spletni strani bodo modeli vrednotenja javno razgrnjeni od 1. 10. 2019 do 30. 10. 2019.

S strani GURS-a smo v zvezi s tem prejeli naslednja gradiva:

V kolikor bi želeli pregledati dokumente, ki smo jih prejeli s strani GURS v fizični obliki, si jih lahko ogledate v prostorih oddelka za komunalne zadeve: Savska cesta 2, Domžale v sledečih terminih:

  • V torek, 8. 10. 2019 med 15.00 in 18.00
  • V torek, 15. 10. 2019 med 15.00 in 18.00
  • V torek, 22. 10. 2019 med 15.00 in 18.00
  • V torek, 29. 10. 2019 med 15.00 in 18.00

Pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni na območju občine Domžale, občani na predpisanem obrazcu posredujejo Občini Domžale, do vključno 15. 11. 2019. Vse ostale pripombe v zvezi z množičnim vrednotenjem nepremičnin občani posredujejo neposredno na GURS na predpisanem obrazcu, do vključno 15. 11. 2019, in sicer po elektronski pošti na vrednotenje@gov.si oziroma po navadni pošti na naslov Geodetska uprava RS, Vrednotenje, p.p. 35,  1001 Ljubljana.

GURS bo izvedel javne predstavitve modelov vrednotenja od 14. do 18. oktobra 2019 na območjih 12. Območnih geodetskih uprav. Javna predstavitev za občine, ki spadajo pod OGU Ljubljana (mednje sodi tudi naša občina), bo potekala 17. oktobra od 10. do 13. ure v prostorih Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litijaoziroma 18. oktobra od 10. do 13. ure v prostorih  Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

Za dodatne informacije v zvezi s predlogi modelov vrednotenja nepremičnin in postopkom množičnega vrednotenja nepremičnin naj se občani obrnejo neposredno na GURS, in sicer:

  • na telefonsko številko 080 2009,
  • po elektronski pošti na vrednotenje@gov.si
  • po navadni pošti na naslov Geodetska uprava RS, Vrednotenje, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.

Avtor: Občina Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi