Izid nove brošure – Zaščita in reševanje v občini Domžale 2000-2012

Občina Domžale je ob svetovnem dnevu Civilne zaščite izdala zbornik »ZAŠČITA IN REŠEVANJE V OBČINI DOMŽALE 2000-2012«.

Za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah ima občina Domžale organiziran zaščitno-reševalni sistem, katerega vodi Poveljnik Civilne zaščite Občine Domžale s člani občinskega štaba CZ. V sistem so poleg občinske gasilske zveze vključena še prostovoljna društva, podjetja in zavodi, ki v okviru svoje dejavnosti lahko ukrepajo v primeru naravnih in drugih nesreč.

Kot je dejal Peter Gubanc, odgovorni urednik publikacije, je za uspešno delovanje sistema potrebno stalno izvajati usposabljanja in urjenja reševalcev ter vodstvenega kadra. Vsako leto je tako, poleg vrste rednih usposabljanj posameznih reševalnih enot, potrebno izvesti več manjših in obsežnejših vaj, v katerih se preizkuša njihova pripravljenost in usposobljenost. V obdobju od leta 2000 do leta 2012 je bilo tako na območju občine Domžale uspešno izvedeno več odmevnih občinsko zaščitno-reševalnih vaj, katere so vključevale celoten občinski sistem, občasno pa tudi enote sosednjih občin ter druge organizacije. Poleg številnih požarov, prometnih in drugih manjših nesreč sta v tem obdobju občino prizadeli tudi dve obsežnejši poplavi, ki sta povzročili večjo materialno škodo.
V publikaciji so v prvem delu predstavljene občinske vaje ter večji naravni nesreči, v drugem delu pa vse organizacije, ki se v ta sistem vključujejo.

»Namen publikacije je na enostaven in jasen način prikazati dejavnost zaščite, reševanja in pomoči v občini Domžale, poleg tega pa tudi pridobiti nove članice in člane reševalnih enot, katere bomo v prihodnosti še kako potrebovali« je še dejal Peter Gubanc.

Avtor: Občina Domžale

Komentarji uporabnikov