Galerija v kinu – Kustosova soba / Igor Zabel: Kako narediti umetnost vidno?

Dokumentarni film Kustosova soba je posvečen umetnostnemu zgodovinarju in kustosu Igorju Zabelu (1958–2005) in se osredotoča na njegovo delovanje v polju likovne umetnosti od konca osemdesetih do njegove smrti.

Skozi film spoznavamo, kako se je v tem prelomnem času, na preseku 20. in 21. stoletja, (post)moderne in sodobne umetnosti, lokalnega in mednarodnega umetnostnega prostora, socializma in kapitalizma, Vzhoda in Zahoda, umetnosti in družbenega, skozi svoje delo soočal z velikimi spremembami, konflikti, hkrati pa tudi z možnostmi novega. Film je portret človeka, ki notranjim protislovjem sveta umetnosti navkljub vztrajno verjame v moč umetnosti, pa tudi portret časa in prostora, v katerih je Igor Zabel deloval in ju sooblikoval.

Po projekciji filma v Mestnem kinu Domžale, ki je bil na sporedu v četrtek, 24. januarja 2019, se je strokovni vodja Galerije Domžale Jurij Smole pogovarjal s kustosom v Mestni galeriji Ljubljana dr. Sarivalom Sosičem in Urško Jurman, scenaristko filma ter programsko vodjo Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo.

Na pogovoru po projekciji filma, ki ga je vodil Jurij Smole sta sodelovala dr. Sarival Sosič in Urška Jurman.

Dr. Sarival Sosič je kustos (muzejski svetnik) za sodobno vizualno umetnost v Mestni galeriji Ljubljana (Muzej in galerije mesta Ljubljana) od leta 1993. Tako mu delo v Mestni galeriji Ljubljana    omogoča stik s sodobno vizualno umetnostjo in razstavno dejavnostjo v Sloveniji. Pripravil in organiziral je vrsto razstav, predvsem sodobnih slovenskih umetnikov, bil pa je tudi urednik številnih katalogov, ki spremljajo razstave. Ukvarja se z raziskovanjem fotografije, slikarstva in kiparstva ter z vlogo sodobnih medijev in prostorskimi postavitvami v novejši likovni umetnosti. Intenzivno preučuje vizualno umetnost tudi skozi pisanje spremnih tekstov v monografije, kataloge in strokovne revije. Kot kustos pripravlja in postavlja razstave številnih sodobnih likovnih ustvarjalcev ter se tudi strokovno ukvarja z analizami problemov strategij postavitev, ki so izšle v knjižni izdaji.

dr. Sarival Sosič je kustos v Mestni galeriji Ljubljana.

Med pogovorom smo izvedeli, kakšna je razlika med kustosom in zadnja leta bolj v modi Kuratorjem. Izraz kustos (lat. custos; čuvaj, varuh) je vsem znan in ga uporabljajo za muzejskega ali galerijskega znanstvenega uslužbenca, ki dela z zbirko, jo proučuje in zanjo skrbi ter občasno prireja tudi razstave. Pred nekaj desetletji pa so vpeljali še izraz kurator, saj so se razmerja na področju umetnosti spremenile in temu je sledila tudi diferenciacija poklicev. Že na začetku nas gosta opozorita, da je povezava med kustosom in kuratorjem manjša, kot bi pričakovali. Kot eno izmed ključnih razlik izpostavljata dejstvo, da nista zavezana isti resnici. Kustos naj bi pri svojem delu bil  tradicionalno zavezan k objektivni obravnavi danega materiala, medtem ko kurator lahko izbira tisto, čemu bo pri svojem delu zavezan, bodisi umetniškim kriterijem bodisi političnim prepričanjem, in pri tem izumlja tudi svoje koncepte in vsebine, posledično za razstave pa nova dela umetnikom celo naroča.

Urška Jurman, scenaristka filma in programska vodja Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo.

Scenaristka filma Kustosova soba ter programska vodja Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo Urška Jurman, je podala nekaj podatkov o scenariju filma in zakaj so se lotili tega dokumentarnega filma.  Zelo pomembna odlika Igorja Zabela je bila tudi, da je bil kot umetnostni zgodovinar, teoretik zmožen artikulirati stvari, ki so se takrat okoli njega dogajale, se pravi stvari, ki morda še sploh niso imele utečenega besednjaka, kot na primer sodobne umetniške prakse, o katerih sprva piše kot o umetnosti devetdesetih, je bil zmožen ubesediti, povzeti in jih umestiti v širši umetnostnozgodovinski in družbenopolitični kontekst. Zabel je večkrat ponavljal, da je po njegovem mnenju vloga kustosa v tem, da vzpostavlja pogoje vidnosti umetniškega dela in bil kritičen do enačenja kustosa in umetnika.

Pogovor z gostoma je vodil programski vodja Galerije Domžale akademski kipar Jurij Smole.

Poučen pogovor o umetnosti in delu umetnikov, kustosov in kuratorjev v preteklem in današnjem času je tako postregel z zanimivimi ugotovitvami. Pogovor si lahko ogledate v zgornjem videu.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi