Dr. Brigita Skela Savič: »Zakaj zagovarjam javno? Ker je pravično in dostopno za vse!«

Dr. Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica - kandidatka Socialnih demokratov na državnozborskih volitvah

Slovenija je po Ustavi RS (2. člen) socialna država, državljani imamo pravico do javnega šolstva, zdravstva, sociale, idr. Sredstva za navedeno se zbirajo po sistemu solidarnostni in iz davkov, državljani pričakujemo, da se le ta upravljajo premišljeno, v korist ljudi, brez korupcije, klientelizma in birokracije.

V zadnjem času se velikokrat sliši, da je potrebno javne storitve »dati na trg«, trg in »vitka država« bi naj bila naša rešitelja. Ali res? Zlasti so ti pozivi pogosti v zdravstvu, ko neoliberalno misleči predlagajo, da naj z denarjem zbranim na solidarnostni način upravljajo privatne zavarovalnice. V socialni državi zdravje ni del trga, je naša ustavna pravica in na njej se ne sme ustvarjati dobičkov. Raziskave so pokazale, da učinkovitost zdravstva ni povezana s tržnim modelom zdravstva, temveč z usposobljenostjo managementa in zdravstveno pismenostjo politikov in državljanov.

Pomembno je, da ne nasedamo zavajajočim navedbam in da zaupamo mednarodnim podatkom (Eurostat, OECD, SZO), ki so prosto dostopni na internetu. Slovenija ne daje nadpovprečno več za javni sektor, kot želijo prikazati zagovorniki trga, temveč je naša poraba 45 % in je v ravni povprečne porabe EU držav, ki je 47 %. Več kot Slovenija za javno porabo dajo Finska, Danska, Švedska, Francija, Avstrija, idr. Dejstvo je, da damo manj denarja za zdravstvo (8,6 % BDP) kot je  povprečje OECD držav (9 %). Več od 9 % dajejo vse tiste države, ki se uvrščajo med najbolj razvite države sveta. V naše zdravstvo je potrebno vložiti več denarja, vendar samo to ni rešitev. Zdravstveni sektor potrebuje obsežno prenovo, kot so skrajšanje čakalnih dob, enoten sistem javnega naročanja, ki je povezan z evropsko mrežo za javna naročila, posodobitev mreže in obsega zdravstvenih storitev, idr.

Dr. Brigita Skela Savič je raziskovalka in visokošolska učiteljica na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin in vabljena visokošolska učiteljica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

Tako imenovana »vitka država« bo mogoče res zmanjšala davke, vendar se to v naših žepih ne bo poznalo. Tudi za šolstvo bo manj.  Na otvoritvi prenovljene kuhinje in novih učilnic Osnovne šole Preserje pri Radomljah v mesecu aprilu, je ravnateljica povedala, da je standard slovenskih osnovnih šol na visokem nivoju. Pred kratkim so imeli na obisku učitelje iz različnih evropskih držav, ki so bili zelo presenečeni, da imajo naše osnovne šole kuhinjo, knjižnico, računalniško učilnico, idr. Staršem je rekla, da naj to cenijo, da se ta standard financira iz davkov, ki jih plačujemo. S pripravljanjem toplih obrokov, pri katerih je poudarek na zdravi hrani, otroke vzgajamo in jim veliko dajemo za življenje. Sama dodajam, da je standard, ki ga v Sloveniji imamo, izjemnega pomena za zdravo odraščanje otrok, zlasti za otroke iz ranljivih družin, kjer je lahko raznolikost in dostopnost zdrave hrane problem, prav tako dostop do računalnika, interneta, knjižnice, idr. Ohranimo socialno državo, v kateri so dobrine, kot je kakovostno izobraževanje in skrb za zdrav otrokov razvoj, omogočene vsem otrokom. Rečimo NEENAKOSTIM NE!Staršem je rekla, da naj to cenijo, da se ta standard financira iz davkov, ki jih plačujemo.. Staršem je rekla, da naj to cenijo, da se ta standard financira iz davkov, ki jih plačujemo. S pripravljanjem toplih obrokov, pri katerih je poudarek na zdravi hrani, otroke vzgajamo in jim veliko dajemo za življenje. Sama dodajam, da je standard, ki ga v Sloveniji imamo, izjemnega pomena za zdravo odraščanje otrok, zlasti za otroke iz ranljivih družin, kjer je lahko raznolikost in dostopnost zdrave hrane problem, prav tako dostop do računalnika, interneta, knjižnice, idr. Ohranimo socialno državo, v kateri so dobrine, kot je kakovostno izobraževanje in skrb za zdrav otrokov razvoj, omogočene vsem otrokom.

Dr. Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica – kandidatka Socialnih demokratov na državnozborskih volitvah.

Rast dobičkov slovenskih podjetij je bila v letu 2016 kar 70 %, medtem ko je obdavčitev dobičkov podjetij pomembno nižja (19 %) kot v državah, ki namenijo več denarja za zdravstvo  (Norveška – 24 %, Avstrija – 25 %, Nemčija – 30 %, Belgija – 34 %, idr.). Torej nimamo visoke stopnje davka na dobiček, kot zagovorniki nizke obdavčitve dobičkov predstavljajo! Potreben bo nov družbeni dogovor, da je slovenske delavce potrebno pomembno bolje plačati, posodobiti učinkovitost javnega sektorja in razviti storitve, ki jih dolgoživa družba danes potrebuje, kot so  dolgotrajna oskrba, duševno zdravje v skupnosti, promocija zdravja v družbi, idr. Danes nedopustno čakamo v vrstah za zdravstvene storitve in dogaja se nam, da istega zdravnika srečamo v javnem sektorju in privatnem sektorju. Gre za nedopustno prepletanje javnega in zasebnega in ob tem se pojavi vprašanje, ali je zasebnemu delu zdravstva interes, da se čakalne vrste zmanjšajo? Mnogo ljudi je ob rednem delu ali polni pokojninski dobi na pragu revščine, pokojnine mnogih ob polni delovni dobi niso dovolj za namestitev v domu za ostarele. To zagotovo niso podatki, na osnovi katerih bi lahko rekli, da je Slovenija še socialna država.

Zato se bom kot kandidatka za poslanko na letošnjih državnozborskih volitvah v 10. volilnem okraju 4. volilne enote, ki se razteza od Kamniške Bistrice do Trojan in povezuje tri občine – Domžale, Moravče in Lukovico, zavzemala za državo, ki:

  • ustvarja pogoje za kakovost življenja in zna dobrobiti razvoja porazdeliti med vse ljudi in odpraviti revščino,
  • omogoča kakovostne in dostopne storitve javnega zdravstva, šolstva, sociale, kulture in javne infrastrukture,
  • se odziva na dolgoživo družbo, omogoča zdravstvo brez čakanja, dolgotrajno oskrbo za starejše in preventivne programe za zdravje vseh generacij,
  • daje priložnost za delo in razvoj mladim na vseh družbenih področjih – od znanosti, novih tehnologij in javnih storitev do sodobnega kmetijstva in turizma,
  • spodbuja inovativno gospodarstvo, ki varuje naše okolje in odgovorno porazdeli dajatve za blaginjo vseh državljanov,
  • daje dostojno plačilo za opravljeno delo in dostojne pokojnine ter pomaga tistim, ki so pomoči potrebni,
  • zmanjšuje NEENAKOSTI v družbi.

Vabim vas, da si ogledate program stranke Socialnih demokratov z naslovom Samozavestna Slovenija, mojo Facebook stranFacebook profil in Twiter račun @BSkelaSavic. Pogovor z dr. Brigita Skela Savič, kandidatko za volitve v DZ, o zdravstveno-socialnih temah in družbeni neenakosti si lahko ogledate na povezavi tukaj.

Dr. Brigita Skela Savič je raziskovalka in visokošolska učiteljica na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin in vabljena visokošolska učiteljica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Ima 19 let delovnih izkušenj v zdravstvu in 11 let v visokem šolstvu. Že 23 let živi v Domžalah in je kandidatka za parlamentarne volitve v 4. volilni enoti, okraj 10.   

Naročnik oglasa: Socialni demokrati

Komentarji uporabnikov
Tagi