Domžale dobile nove šivilje slamnikov in prve Slamnikarske vodnike!

V Slamnikarskem muzeju Domžale, ki deluje pod okriljem Kulturnega doma Franca Bernika Domžale so v letošnjem letu zaključili kar dve izobraževanji: tečaj za šivanje slamnikov in prvi tečaj za Slamnikarske vodnike, ki je potekal v sodelovanju s Turistično informativnim centrom Domžale (TIC). Ob zaključku so pripravili slavnostni dogodek, na katerem so vsebinsko predstavili oba tečaja in slavnostno podelili diplome kandidatkam in kandidatom, ki so uspešno opravili tečaja. Podelitve sta se udeležila tudi župan Toni Dragar in podžupanja mag. Renata Kosec, z zaključnim dogodkom pa so počastili tudi praznik Občine Domžale.

V Slamnikarskem muzeju v Domžalah je bilo v sredo, 11. aprila 2018, precej čustveno, saj je osem kandidatk uspešno opravilo tečaj šivanja slamnikov, ki ga je vodila Joži Košak ter enajst kandidatk in kandidatov, ki so si prislužili licenco za Slamnikarskega vodnika po Slamnikarskem muzeju in občini Domžale. Kandidate za vodnike so izobraževali Maja Čampelj, Katarina Rus Krušelj, Roman Kos, Igor Kuzmič, Matjaž Brojan, Saša Roškar in Dominika Koritnik Trepel iz G-Guides.

Tečajnice šivanja slamnikov.

O poteku tečaja, ki ga je organiziral Kulturni dom Franca Bernika Domžale in o sodelovanju ter tudi sofinanciranju Občine Domžale, sta nekaj besed spregovorili Cveta Zalokar, direktorica Kulturnega doma Franca Bernika Domžale ter mentorica Joži Košak. Nagrade in priznanja za uspešno opravljen tečaj šivanja slamnikov, ki sta jih podelila Joži Koša in župan Toni Dragar, so prejeli kandidati: Ana Cajhen, Lidija Marinič, Mateja Penca, Simona Weber Kostrevc, Tatjana Zupan, Miša Habot, Martina Grašič ter Barbara Orehek Girandon. Ob koncu podelitve so se udeleženci tega tečaja za ves trud, ki ga je vlagala v učenje šivilj, zahvalili mentorici Joži Košak.

Slamnikarski vodniki po Slamnikarskem muzeju in občini Domžale.

V nadaljevanju sta nekaj besed o poteku šolanja Slamnikarskih vodnikov spregovorili Mira Bečan, vodja TIC Domžale in mentorica Maja Čampelj. Novi vodniki z licenco pa so postali: Tatjana M. Zupan, Ana Vrtovec Beno, Neža Mežan, Danica Vidmar, Žiga Križnik, Ana Cajhen, Tatjana Drovenik Čalič, Andreja Čokl, Ivana Kos, Irena Grmek ter Lučka Berlot. Izkaznice z licenco in diplome sta podelila Mira Bečan, vodja TIC Domžale ter župan Toni Dragar.

Vsem tečajnicam in tečajnikom iskrene čestitke za uspešno opravljena tečaja tudi z naše strani!

Avtor: Miro Pivar: Foto; video: Miro Pivar

 

Komentarji uporabnikov
Tagi