Koronavirus: Izjava župana o trenutnih razmerah – 16. 3. 2020

Na občini Domžale s koordinacijsko skupino Občinskega štaba Civilne zaščite nadaljujejo z vsemi aktivnostmi glede koronavirusa. Danes pa je za občane dal izjavo tudi župan Toni Dragar. V nadaljevanju si poglejmo kaj nam sporoča: 

Spoštovane občanke in občani,

javno življenje se tudi v občini Domžale ustavlja. S koordinacijsko skupino Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Domžale smo včeraj ponovno pregledali stanje in na podlagi usmeritev Vlade RS, sprejeli ostrejše ukrepe.

Danes od polnoči po Sloveniji velja prepoved neposredne prodaje blaga in storitev. Ta prepoved med drugim velja za nastanitvene, gostinske, wellnes, športno-rekreacijske, kulturne, frizerske in kozmetične storitve, medtem ko odprte ostajajo prodajalne z živili, lekarne, bencinski servisi, banke, pošte in trafike. Ustavlja se ves javni potniški promet, prepoved ne velja za intervencijske službe in druge nujne službe javnega sektorja.

Sam sem prejšnji teden sklical sestanek ravnateljev vseh domžalskih osnovnih šol, vrtcev, srednje in glasbene šole. Do danes velja, da so vse šole in vrtci zaprti, zaprti so vsi javni zavodi, tržni prostor Domžale, vsa otroška igrišča, ki jih je mogoče fizično zapreti, javne sanitarije, večina gostinskih in drugih lokalov. Informacije se zelo hitro spreminjajo, ne le z dneva v dan, temveč z ure v uro. Zagotavljamo neprekinjeno izvajanje obvezne javne zdravstvene službe, javne gasilske službe ter druge javne storitve iz občinske pristojnosti kot so preskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih voda, odvoz smeti, ipd.

Občanke in občani naj dosledno upoštevajo navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega instituta za javno zdravje pri izvajanju samozaščitnih ukrepov, s čimer bodo na najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. Prav tako jih naprošamo, da ne prihajajo v Zdravstveni dom, če res ni nujno. V primeru suma na okužbo s korona virusom (znaki: visoka temperatura, kašelj, glavobol) ostanite doma, ne hodite v zdravstveni dom, pokličite pa osebnega zdravnika (Zdravstveni dom Domžale 01/724 52 77), kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Vse informacije o virusu lahko prejmete tudi na brezplačni telefonski številki 080 1404.

Zahvaljujem se vsem službam sistema zaščite in reševanja, zdravstvenemu osebju, gasilcem, prostovoljcem, zaposlenim v javnih zavodih in ustanovah, društvom in podjetnikom za hitro, strokovno, premišljeno in umirjeno ukrepanje ob pojavu okužbe. Verjamem v vse ekipe, v njihovo strokovno in pogumno delo. Zavedati se moramo, da v tem času ni prostora za komentiranje nasvetov in navodil strokovnih in operativnih služb, temveč je čas, da upoštevamo njihova navodila. Bodite odgovorni in spoštljivi do vseh nas, tudi mi imamo doma družine, medtem, ko nesebično pomagamo vsem, ki nas potrebujejo.

Spoštovane občanke in občani, trenutne razmere od vseh nas zahtevajo odgovorne odločitve, odločno ukrepanje in ravnanje. Apeliram na vas, da se zadržujete doma, se izogibate območjem z veliko ljudmi, da dosledno upoštevate navodila republiškega štaba civilne zaščite in nacionalnega inštituta za javno zdravje. O situaciji vas preko občinske spletne in Facebook strani obveščamo vsak dan. Naprošam vas, da tudi v bodoče sledite našim objavam, s katerimi vas bomo obveščali predvidoma vsak dan.

Župan Občine Domžale, Toni Dragar

Komentarji uporabnikov
Tagi