Dan slovenskih splošnih knjižnic 2014

20. november je tradicionalen praznični Dan slovenskih splošnih knjižnic. Letošnji dan je posvečen praznovanju sodelovanja in partnerstva med knjižnicami in lokalnimi skupnostmi. Plod takšnega sodelovanja je portal dobreknjige.si.

Dobreknjige.si je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo. Njegovo zanesljivost, nepristranskost in ažurnost vzajemno zagotavljamo vse slovenske splošne knjižnice, v sodelovanju z našimi bralkami in bralci, uporabniki portala o dobrih knjigah.
Letošnja osrednja prireditev bo v Kopru, kjer bo predstavitev portala dobreknjige.si in slavnostna predaja portala v uporabo vsej javnosti: knjižničarjem in bralcem.

Splošne knjižnice že dolgo ne opravljajo le klasičnih storitev kot sta hranjenje in izposoja knjižničnega gradiva, ampak svoje uporabnike tudi informacijsko opismenjujejo, vseživljenjsko izobražujejo, socialno vključujejo, podpirajo ekonomski razvoj družbe, razvijajo inovativno storitve za vse ciljne skupine uporabnikov in tudi za lastno stroko …

Knjižnica Domžale je splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na področju knjižnične  dejavnosti na območju občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin. V teh občinah ima tudi krajevne knjižnice, ki so organizacijske enote osrednje knjižnice. Knjižnico Domžale dopolnjuje tudi bibliobus z 20 postajališči v občinah Domžale in Lukovica.

Knjižnica Domžale je v preteklem letu izposodila 832.706 enot gradiva, knjižnico je osebno obiskalo več kot 371 tisoč bralcev, 38% prebivalcev ima člansko izkaznico Knjižnice Domžale in jo obiščejo približno 6,6-krat letno. Vsak član knjižnico obišče 18-krat letno.

Del zbirke Knjižnice Domžale je tudi Domoznanska zbirka, ki je del domoznanske dejavnosti. To je posebna dejavnost, ki obsega zbiranje, evidentiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, ki ga knjižnica s svojo celotno dejavnostjo pokriva. Zbiramo tudi stare razglednice, ki prikazujejo podobe naših krajev. Naše razglednice so na ogled na spletnem mestu: http://www.digitalna-knjiznica.si/domzale/.

Na praznik slovenkih splošnih knjižnic v Knjižnici Domžale organiziramo začetek elektronske bralne značke.
Vse uporabnike, ki bi želeli sodelovati v e-bralni znački, vabimo, da sodelujete v projektu Branje v oblaku, s katerim želimo spodbujati bralno kulturo, omogočiti branje na različnih digitalnih napravah in s tem omogočiti branje kjerkoli in kadarkoli, razvijati refleksijo o prebranem, povečati izposojo e-knjig in povečati prepoznavnost portalov in e-okolij, ki ponujajo e-knjige.

20. novembra so vsi prebivalci območja vabljeni, da se udeležijo dogodkov, ki jih ob prazniku pripravljamo v knjižnici za vse generacije.

Vse informacije lahko dobite v Knjižnici Domžale ali na spletni strani https://www.knjiznica-domzale.si

Avtor: Katja Šimenc, Knjižnica Domžale
Komentarji uporabnikov