Aktivno v Osnovno šolo Dob – kakšno prometno ureditev si želimo?

Vabilo na delavnico

OŠ Dob, 13. april 2017, 17:00 – 19:00, učilnica 5. b – 2. nad. desno

OŠ Dob je tipična šola na podeželju, kjer prevladujejo šolarji vozači in kjer starši zaradi nevarnosti na cestah otroke najraje vozijo v šolo. V želji po iskanju rešitev za bolj aktivno in trajnostno pot v šolo nevladne organizacije v okviru projekta Trajnostna mobilnost v šoli na OŠ Dob izvajamo pilotni projekt priprave mobilnostnih načrtov za šole podeželskega tipa.

Namen delavnice je povezati vse ključne akterje pri urejanju prometa na območju šolskega okoliša OŠ Dob, dobiti pregled nad stališči različnih skupin, pri čemer nas še posebej zanimajo stališča vodstev izobraževalnih ustanov (OŠ, vrtec), SPV, civilnih iniciativ in lokalno prisotnih organizacij, krajevnih skupnosti, občine Domžale, staršev in lokalnega prebivalstva glede prometnih ureditev ter poiskati rešitve.

Predhodno smo analizirali območje šolskega okoliša OŠ Dob, na delavnici pa bi si želeli skupaj z vami poiskati rešitve zanje in morda že nanizati seznam možnih ukrepov.

Vozni red:

17:00 – pozdrav ravnateljice OŠ Dob
17:10 – uvod, rezultati predhodne analize šolskega okoliša
17:40 – delavnica 1. del: persone
18:00 – razprava
18:30 – delavnica 2. del: problemi in rešitve
18:45 – razprava in zaključek

Več informacij in prijave: tatjana.marn@ipop.si, 059 063 683, 041 391 447.

Veselimo se srečanja z vami! 

Avtor: Focus, društvo za sonaraven razvoj
Komentarji uporabnikov