Z novimi vodnimi vrtinami bodo Domžale in okolica še naprej oskrbovane s kakovostno vodo

Voda je naše najdragocenejše bogastvo. Brez nje namreč ni življenja. Ob 22. marcu, ko obeležujemo mednarodni dan voda (obeležil smo ga včeraj), je prav, da se spomnimo na to dobrino in na to, kakšna nepredstavljiva moč je v majhni kapljici vode. Nam uporabnikom v sodobnem času se zdi samoumevno, da ko odpremo pipo, da iz nje priteče voda. Vendar pa mora za to nekdo poskrbeti in skrbeti, da je v naših stanovanjih voda vsak trenutek.

Za dobro pitno vodo je nujno redno vzdrževanje in vlaganje v novo infrastrukturo
Zato so lani poleti na mengeškem polju začeli z rekonstrukcijo primarnih vodovodnih povezav iz tamkajšnjih črpališč, in sicer proti Domžalam, Trzinu in Mengšu. Gre za del skupnega projekta vseh treh občine z namenom izgradnje in izboljšave vodovodnega omrežja. Poleg zamenjave primarnih cevovodov, v dolžini približno 6 kilometrov, projekt vključuje tudi aktiviranje vrtin DG1, in VDG3 iz dolomitnega vodonosnika in vrtine Č5 iz prodnatega vodonosnika ter prečrpališče za Mengeš.

Tako se bodo letos obstoječim vrtinam, ki od leta 1960 centralnemu delu občine Domžale zagotavljajo vodo, pridružile še dodatne tri vrtine, ki so bile po besedah Aleša Stražarja, vodje sektorja za vodovod pri Javnem komunalnem podjetju Prodnik, zvrtane sredi 90-tih let, vendar do sedaj niso bile v uporabi. Omenjene vrtine, ki se nahajajo v dolomitnem in prodnatem vodonosniku, so bile takrat zvrtane zaradi raziskav ter z namenom aktiviranja v srednjeročnem obdobju.
Nove vrtine zagotavljajo zadostno količino kakovostne pitne vode tudi v prihodnje

Še pred aktiviranjem, ki ga bodo izvedli letošnje leto, so s poskusi črpanja najprej ponovno preverili njihovo izdatnost ter opravili raziskaveo kvaliteti vode. Potem je padla odločitev, da se bodo aktivirale. Seveda pa so morali za to pridobiti tudi vsa soglasjain potrebna upravna dovoljenja. Ker so bile te vrtine stare, so opravili revitalizacijo, kar pomeni, da so vodnjaki sedaj iz novih cevi iz nerjavečega jekla. Trenutno se gradijo objekti, potem pride na vrsto vgradnja strojne in elektroopreme z vsemi pripadajočimi krmilnimi in regulacijskimi elementi, nato pa sledi zagon črpalk. V tem času so pripravili tudi povezavo na obstoječi vodovodni sistem.

Prečpališče na mengeškem polju bo zagotavljalo vodo za Mengeš.

Aleš Stražar je še povedal, da imajo vrtine (DG1, VDG3in Č5) skupno izdatnost približno 60 do 70 litrov na sekundo, skoraj toliko kot je srednja poraba v centralnem domžalskem vodovodnem sistemu. Na nova črpališča bodo priključili tudi občino Mengeš, ki se sedaj napaja iz krvavškega vodovoda. Ker leži mengeški vodohran na višjem območju, kot glavni vodohran za Domžale na Šumberku, so zgradili tudi prečrpališče, ki se nahaja ob vrtini DG4. Po novem bo tako centralnemu delu občine Domžale, Trzinu in Mengšu vodo zagotavljalo sedem vrtin.

Natočite si kozarec vode
Ob mednarodnem dnevu vode, ki smo ga obeležili včeraj, si le natočite kozarec vode iz pipe. Ob tem se spomnite kakšno neprecenljivo bogastvo držite v rokah in na vse tiste, ki dan za dnem skrbijo, da iz vaše pipe priteče voda.

Po kakšni poti priteče voda v vašo pipo in kaj vse je potrebno za to, pa si poglejte v reportaži TUKAJ.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: JKP Prodnik
Komentarji uporabnikov