Ureditev drugega dela Kolodvorske ceste v Domžalah

V letošnjem letu bo Občina Domžale na Kolodvorski cesti v Domžalah izvedla drugi del investicijsko vzdrževalnih del in sicer se bo uredilo območje javnih površin od železniške postaje do Ljubljanske ceste, torej do križišča ki leži pri trgovini Mercator v centru Domžal. Z investicijo bo omenjeno območje preurejeno v javno površino prvenstveno namenjeno pešcem in kolesarjem ter vozilom za dostavo.

Kolodvorska cesta na odseku od Ljubljanske ceste do železniške postaje v centru Domžal je bila leta 2013 preurejena v prvem delu. Takrat so bila na tistem območju na novo urejena poševna parkirna mesta, ki se sedaj nahajajo samo na desni strani ceste. Območje je bilo zasajeno z mestnimi drevesi, na novo so uredili pločnik z betonskimi tlakovci, kolesarsko stezo ter javno razsvetljavo. Prav tako so ob rekonstrukciji zamenjali vse komunalne vode.

Za drugi del investicijsko vzdrževalnih del se bo preuredilo območje javnih površin od železniške postaje do Ljubljanske ceste, torej do križišča ki leži pri trgovini Mercator v centru Domžal. Dosedanja javna cesta poteka enosmerno, ob njej so parkirišča-modra cona za bližnje trgovine in potrebe kompleksa SPB-1.

V letošnjem letu bo preurejen še drugi del Kolodvorske ceste v Domžalah.

Z investicijsko vzdrževalnimi deli, ki bodo predvidoma potekala v poletnem času, bo Občina Domžale na omenjenem območju preuredila cesto v javno površino prvenstveno namenjeno pešcem in kolesarjem ter vozilom za dostavo. Javna površina je predvidena v enotni višini in tlakovana. Predvidena je ureditev priključka v semaforiziranem križišču z Ljubljansko cesto, ureditev javne razsvetljave, obnova vodovoda in kanalizacije, nova urbana oprema, javna razsvetljava in tudi zasaditev celotnega območja.

Miha Ulčar; Foto: Občina Domžale, Miha Ulčar

 

Komentarji uporabnikov
Tagi