Uradno odprtje novega javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale

Na Količevem, kjer domuje poklicna gasilska enota, je v torek, 11. oktobra 2016, potekalo uradno odprtje novega javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale, saj je le-ta po več kot dvajsetih letih delovanja v okviru režijskega obrata v podjetju Helios, ki je tudi opravljala naloge javne gasilske službe v občini Domžale, Trzin, Moravče in Lukovica, s 1. julijem letos prešla v javni zavod.

Uradnega odprtja novega javnega zavoda Centra za zaščito in reševanje Domžale so se udeležili številni gostje, med drugim ministrica za obrambo Andreja Katič, direktor Uprave za zaščito in reševanje Darko But, župan Občine Domžale Toni Dragar, župan Občine Trzin Peter Ložar, župan Občine Moravče Martin Rebolj, župan Občine Lukovica Matej Kotnik, namestnica župan iz Koprivnice Melita Samoborec, podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec, poslanec v Državnem zboru Kamal Izidor Shaker, predsednik GZ Domžale Stane Kovač, poveljnik GZ Domžale Matjaž Merkužič, častni poveljnik GZ Domžale Janez Breceljnik, tajnik GZ Domžale Stanko Grčar, poveljnik GZ Slovenije Franci Petek, predsednik GZ Regije Ljubljana III. Slavko Jalovec, predsednik GZ Moravče Ivan Lebar, poveljnik GZ Moravče Janez Povir, predsednik GZ Mengeš Janez Koncilja ter številni predstavniki gasilskih društev, ter organizacij, ki sodelujejo v okviru civilne zaščite občine Domžale.

V svojem govoru je v.d. direktorja CZR Domžale Andrej Jarc, povedal nekaj misli iz zakladnice narodove zgodovine, ki so po njegovem mnenju aktualni tudi danes. Pri gasilstvu imamo tri glavne dejavnike: material, orodje in opremo, ki jo uporabljamo pri delu, moštvo, ki upravlja z opremo in orodjem ter poveljnika, ki vse to vodi. Orodje in oprema sta sama po sebi mrtva stvar. Šele moštvo in poveljnik mu dajeta življenje in gibanje. Ti trije dejavniki imajo nalogo, da delo pravilno izvršijo. Če hočemo, da bo to uspelo mora biti med njimi pravo razmerje. Čim večja in težavnejša je naloga, tem boljša in popolnejša morata biti orodje in oprema ter številnejše in spretnejše moštvo ter strokovnejše vodstvo, da se delo posreči: »Ta misel nam je v Centru za zaščito in reševanje Domžale vodilo za napredek in razvoj, kateremu moramo zaradi prizadevanj za učinkovito posredovanje v primeru kakršnihkoli nesreč, nenehno strmeti. Prepričan sem, da bomo v sodelovanju z našim ustanoviteljem Občino Domžale, z Upravo RS za zaščito in reševanje, našimi poslovnimi partnerji in sodelavci CZR Domžale vse te dejavnike razvijali v pravem razmerju in tako uspešno opravljali naše poslanstvo.«

»Več desetletij smo odlično sodelovali s podjetjem Helios, ki je naši občini in sosednjim občinam zagotavljal požarno varnost v težkih trenutkih. Vendar je napočil trenutek, ko smo morali poklicne gasilce vzeti iz zasebnega v javni objem. V časih denacionalizacije in privatizacije je to kar redkost. Požarna varnost namreč ne more biti profitabilni produkt, temveč je javna dobrina in je prav, da ostaja v rokah ljudi«, je v uvodu svojega govora povedal župan Toni Dragar, ki se je obenem zahvalil tudi vsem, ki so verjeli v to zgodbo.

Župan je tudi poudaril, da je gasilstvo v domžalski občini dobro razvito in da moramo biti pri tem ponosni na naših 14 prostovoljnih društev in dve industrijski prostovoljni društvi. Ponosni moramo biti na to, da veliko število naših občanov svoj prosti čas namenja pomoči sosedu, tudi v nevarnih trenutkih, ko so na nitki človeška življenja.

»Pridejo težke situacije, nesreče na cestah, potresi, požari v naših podjetjih, stanovanjskih blokih, hišah, ko prostovoljni gasilci niso dovolj. Pa ne zato, ker jim manjka srčnosti in poguma, temveč preprosto, ker ob redni zaposlitvi ne morejo biti takoj na kraju nesreče. Ravno prve minute so v nesrečah ključne, saj se takrat rešujejo človeška življenja in njihovo premoženje«, je povedal Dragar in poudaril, da je varnost občank in občanov naša najpomembnejša vrednota in da bodo z delovanjem javnega zavoda še naprej zagotavljali visoko pripravljenost, usposobljenost in hitre intervencije, ko bodo potrebne: »To znamo in zmoremo le skupaj, kot poklicni in prostovoljni gasilci.«

Po njegovih besedah v prihodnosti načrtujejo še nadgradnjo javnega zavoda v sodoben zaščitno – reševalni in logistični center.

»Ponosna in zadovoljna sem, da danes tu pri vas odpiramo nov javni zavod Center za zaščito in reševanje Domžale. Prepričana sem, da ste v občini Domžale s podporo Uprave RS za zaščito in reševanje na najbolj uspešen način uredili stanje na področju varstva pred požarom in naravnimi nesrečami«, je v uvodu svojega govora povedala obrambna ministrica Andreja Katič. 

Po njenih besedah ta poklicna enota poleg zagotavljanja požarne varnosti, zelo učinkovito posreduje na prometnih nesrečah, v nesrečah v cestnih predorih in v nesrečah z nevarnimi snovmi ter izvaja dežurstva za primer ukrepanja na trojanskih cestnih predorih. »V Domžalah zelo dobro sledite načelu, da je država odgovorna za zagotovitev razmer za delovanje, lokalna skupnost pa je primarna izvajalka ukrepov za zaščito in reševanje«, je med drugim povedala ministrica. 

Prireditev na kateri so nastopili pevka Neža Drobnič Bogataj, Pevski zbor poklicnih gasilcev CZR Domžale pod vodstvom Primoža Leskovca in tolkalna skupina Cascara, je vodila Saša Einsiedler.

Več foto utrinkov z uradnega odprtja si lahko ogledate TUKAJ.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Janez Ravnikar; Video: Miro Pivar
Komentarji uporabnikov