Slovenska komunalna podjetja skupaj za boljšo družbo

Pod okriljem Zbornice komunalnega gospodarstva je zaživela pobuda Skupaj za boljšo družbo, s katero želijo slovenska komunalna podjetja spodbuditi posameznike k ravnanju v skladu z načeli trajnostnega razvoja, predvsem pitju vode iz pipe namesto iz plastenk, odgovornemu potrošništvu in ponovni uporabi. Komunalna podjetja se namreč zavedajo, da imajo tako moč kot odgovornost za spodbujanje trajnostnega razvoja in spreminjanje potrošniškega vedenja. Pobudi se pridružuje tudi Javno komunalno podjetje Prodnik.

Enkratno je stvari uporabljati večkratno
Vse sile na področju ozaveščanja uporabnikov so bile v zadnjih letih usmerjene v (pravilno) ločevanje odpadkov. Na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče, nam to že zelo dobro uspeva, saj je bilo v letu 2013 na odlagališče odloženih manj kot 20 % vseh odpadkov (slovensko povprečje je približno 30 %). Poleg pravilnega ločevanja in predelave odpadkov pa je zelo pomembno, koliko odpadkov proizvedemo. Količina odpadkov se žal ne zmanjšuje oziroma celo narašča. Zato je del skupne pobude komunalnih podjetij Enkratno je stvari uporabljati večkratno komunalna podjetja usmerjen v zmanjševanje količine proizvedenih odpadkov na ravni posameznika.

Doma, v služb ali šoli
Odpadki nastajajo ob vsem, kar počnemo. Prav je, da poskusimo zavestno preprečevati njihov nastanek. Zato:

  • Že med nakupovanjem premislimo, ali izdelek resnično potrebujemo in ali lahko kupimo tak izdelek, ki nam bo služil večkrat.
  • Preden izdelek zavržemo, razmislimo, ali ga lahko kako drugače uporabimo, predelamo ali ga nekomu podarimo.
  • Uporabljajmo izdelke za večkratno uporabo, če se da, kupujmo rabljene in predelane izdelke.

Pijmo vodo iz pipe
Drugi del pobude je Voda iz pipe, s katero želijo komunalna podjetja spodbuditi pitje vode iz pipe, kjer je to le mogoče, poleg tega pa okrepiti zavedanje pomena varovanja vodnih virov. Kakovost pitne vode v Sloveniji, tudi na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče je namreč odlična in premalo se zavedamo, kakšno prednost predstavlja na vsakem koraku dostopna sveža in zdrava pitna voda. Ustekleničena voda je precej dražja od vode iz pipe, poleg tega pa povzroča odpadke in zato 100-krat bolj obremenjuje okolje kot voda iz pipe.

K trajnostni družbi lahko prispeva prav vsak izmed nas
Cilj komunalnih podjetij je, da bi idejo pobude posvojilo čim več posameznikov in se pridružilo komunalnim podjetjem v prizadevanjih za boljšo družbo in trajnostni razvoj. Prav vsak od nas namreč lahko s svojim ravnanjem prispeva majhen, a pomemben delež k ohranjanju okolja.


Komentarji uporabnikov