Predčasne volitve v Državni zbor RS 2018 – Pravila

Uredniška pravila spletnega portala domžalec.si ob predčasnih volitvah v Državni zbor Republike Slovenije

Uredništvo spletnega portala domžalec.si v skladu s 6. členom Zakona o o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 98/13 z dne 2911. 2013) v nadaljevanju objavlja pravila za izrabo prostora na spletnem portalu domžalec.si za predstavitev kandidatov za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.

Spletni portal domžalec.si bo spremljal volilno kampanjo in priprave predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije v okviru svoje programske zasnove in skladno s prostorskimi možnostmi z različnimi novinarskimi prispevki ter z oglasnimi pasicami. Pri tem bomo upoštevali enakopravno zastopanost kandidatov, političnih strank in drugih predlagateljev kandidatov.

Spletni portal domžalec.si kot samostojni in nestrankarski medij si pridržuje pravico, da strankam in njihovim organizacijam ne bo objavljal strankarskih razglasov, pozivov, javnih izjav, stališč in drugih uradnih dokumentov.
Objave, razglase, oglasne pasice, sporočila kandidatov, njihovih predlagateljev in strank bomo objavljali izključno na straneh spletnega portala domžalec.si in to po veljavnem ceniku za oglasni prostor. Vsa volilna sporočila bomo objavili le z navedbo naročnika, tako kot to predpisuje 7. člen Zakona o o volilni in referendumski kampanji (ZVRK).

Naročila za oglasni prostor na spletnem portalu domžalec.si sprejema ULMI, marketinške storitve, Miha Ulčar, s.p., Partizanska 3, 1230 Domžale. Kontakt: oglasevanje@domzalec.si, GSM: 031 375 683.

Cenik oglaševanja predčasne volitve v Državni zbor RS