Investicije Občine Domžale v osnovno šolsko infrastrukturo

Gradnja prizidka Podružnične osnovne šole v Ihanu, energetska sanacija Osnovne šole Venclja Perka, širitev Osnovne šole Preserje pri Radomljah, obnova telovadnice v Osnovni šoli Dob in številne druge investicije in sanacije, ki jih Občina Domžale namenja našim najmlajšim.

Občina Domžale je z novogradnjami in obnovami vrtcev poskrbela za zadostno število kapacitet in s tem poskrbela, da so vsi otroci, ki so bili v vrtec vpisani in ustrezali pogojem, bili vanj tudi sprejeti. Čez generacije pa je potrebno poskrbeti za zadostno število kapacitet v osnovnih šolah, zato Občina v zadnjem času namenja veliko pozornost gradnji in obnovi osnovnih šol. Ena največjih investicij letošnjega šolskega leta bo zagotovo gradnja Podružnične osnovne šole v Ihanu, katere gradnjo smo pričeli v septembru 2016. Nova šola bo otrokom olajšala pot v šolo, saj se jim tako ne bo več potrebno voziti v matično Osnovno šolo Domžale, ta pa bo pridobila nekaj prostora in se tako za nekaj časa izognila prostorski stiski. Zaključek gradnje, ki jo izvajata podjetji AS Primus d.o.o. in Riko d.o.o. se predvideva do konca poletnih počitnic. Z novim šolskim letom 2017/2018 pa bo šola odprla svoja vrata.


 

Včeraj je vodstvo Občine Domžale s pristojnimi službami obiskalo gradbišče in se seznanilo s potekom investicijskih del. Dela potekajo po predvidenem načrtu in v okviru začrtanega terminskega plana. V Ihanu bo zrasel nov prizidek s šolsko in javno knjižnico ter zunanjim igriščem. Trenutno se izvajajo obrtniška dela ter zunanja ureditev z utrjevanjem terena in asfaltiranjem, ki sledi v prihodnjem tednu. V celoti bomo obnovili Šolsko ulico, ki pelje mimo šole in zgradili avtobusno postajališče. Za potrebe delovanja šole je bila v bližini postavljena tudi nova transformatorska postaja TP Ihan šola in srednje napetostna povezava iz TP Ihan center.

Poleg tega v središču Domžal izvajamo energetsko sanacijo Osnovne šole Venclja Perka, v Preserjah pri Radomljah, v prvi polovici junija načrtujemo uvedbo del za širitev Osnovne šole Preserje pri Radomljah inobnovo ter razširitev obstoječe kuhinje. Prav tako bomo med poletnimi počitnicami v Dobu obnovili notranjost telovadnice v Osnovni šoli Dob.

V preteklosti smo že izvedli energetsko sanacijo na ostalih domžalskih šolah – 2012 je bila sanirana fasada na starem delu Osnovne šole Preserje pri Radomljah, prenovljene pa so bile tudi kotlovnice v Osnovne šole Domžale, Venclja Perka in Preserje pri Radomljah. Leta 2014 je bila na Osnovni šoli Domžale izvedena nova toplotna izolacija fasade in strehe, zamenjali smo stara okna ter optimizirali ogrevalni sistem. Istega leta je bila izvedena sanacije Osnovne šole Dob, ki je vključevala ureditev nove toplotne izolacije fasade in strehe, delno zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva in rekonstrukcijo kotlovnice z zamenjavo dotrajanega kotla. Energetska sanacija Osnovne šole Rodica, kjer smo prav tako uredili toplotno izolacijo strehe, fasade in temeljev, pa je bila narejena leta 2015. Osnovna šola Dragomelj je bila zgrajena leta 2006 in je tako že varčna šola, ki ne potrebuje energetske sanacije, enako velja tudi za Podružnično osnovno šolo Krtina in Podružnično osnovno šolo Ihan. Rodica, Domžale, Dob. Energetske sanacije osnovnih šol Domžale, Dob in Rodica so bile financirane z evropskimi sredstvi. V prihodnje se načrtuje še sanacija na Osnovni šoli Roje. Slednja je v lasti še štirih občin, zato bo to skupni projekt.

Avtor: Občina Domžale, Urad župana
Komentarji uporabnikov