Harmonija življenja v Zdravstvenem domu Domžale

Zdravstveni dom Domžale, Zdravstveno vzgojni center je v sredo, 19. novembra 2014, organiziral srečanje s harmonijo življenja. Srečanje je bilo namenjeno duševnemu zdravju, kateremu bodo od letošnjega leta v Zdravstvenem domu Domžale posvečali več preventivne pozornosti, saj bodo po novem izvajali psihoedukativne delavnice, kot zdravstveno vzgojno podporo pri spoprijemanju z depresijo.

V Zdravstvenem domu Domžale, Zdravstveno vzgojnem centru je v letošnjem letu prišlo do novosti v izvajanju njihovih delavnic. Novost so psihoedukativne delavnice; Podpora pri spoprijemanju z depresijo. Depresija je najpogostejše duševna motnja, saj naj bi bila glede na podatke raziskav vsaj petina žensk in desetina moških v nekem trenutku svojega življenja v depresiji. Danes se zavedamo pomena depresije, saj slabša kakovost življenja, manjša delazmožnost, veča obolevnost za različnimi drugimi boleznimi in povečuje pogostost vseh oblik samomorilnega vedenja. Zato ljudje takrat potrebujejo pomoč, podporo in da znajo prepoznati znake ter poiskati pomoč.

Delavnice bo izvajala Heine Andreja, prof.zdr.vzg., vodja zdravstveno vzgojnega centra ZD Domžale, ki nam je zaupala, da bodo vanje lahko vključene le osebe z diagnosticirano depresijo, ki jih tja napoti osebni zdravnik. Delavnica vsebuje štiri srečanja. Vanjo je vključenih maksimalno osem pacientov ob katerih lahko vsakdo izmed njih pripelje s seboj enega spremljevalca (svojca prijatelja … ). Ob tem Heinetova pove, da gre pri teh delavnicah izključno za zdravstveno vzgojo bolnikov z depresijo in njihovih svojcev ter za pomoč pri prepoznavanju in soočenju z depresijo.

Na srečanju, ki je dodobra napolnilo predavalnico ZD Domžale, je v uvodu nekaj besed spregovoril direktor ZD Domžale dr. Janez Svoljšak, dr. medicine, ki je povedal, da je depresija eden glavnih povzročiteljev drugih bolezni, zdravljenje pa poteka z zdravili in psihoterapijo, velik pomen pa ima preventiva oziroma zdravstvena vzgoja teh bolnikov. V nadaljevanju je Heine Andreja, prof.zdr.vzg., vodja zdravstveno vzgojnega centra ZD Domžale predstavila psihoedukativne delavnice, njihov pomen, časovni obseg ter teme posameznih srečanj na delavnici. Sledilo je predavanje Špele Tratnik, magistrice psihoterapevtskih znanosti, ki je s predavanjem Depresija in izgorelost, s strokovne plati in izkušenj, ki jih ima pri delu z depresivnimi pacienti povedala marsikaj o teh dveh motnjah sodobnega življenjskega ritma.

Glede na to, da je 14.november Svetovni dan diabetesa, so v avli zdravstvenega doma v ta namen zjutraj potekale brezplačne meritve krvnega sladkorja in krvnega pritiska naključnim obiskovalcem zdravstvenega doma, oziroma vsem, ki so to želeli.

Srečanje je Andreja Heine zaključila z naslednjimi besedami, ki nam pojasnijo, kako velik je pomen tovrstnih srečanj: 

»Znanje o bolezni ima pomembno vlogo pri uspešnem zdravljenju depresije, saj pri obolelih in svojcih povečuje prepoznavanje težav, podpira strategije spoprijemanja in zagotavlja sodelovanje pri zdravljenju.«

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov